Úvodní strana > Aktuality archiv > SOS MaS, z.s. RADÍ – KDE (NE)NAKUPOVAT LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY?

SOS MaS, z.s. RADÍ – KDE (NE)NAKUPOVAT LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY?

TGM radnice nová (1)

Minulý týden nabylo účinnosti prováděcí nařízení Evropské unie, které přináší jednotná pravidla pro ověřování pravosti léčiv napříč všemi státy Evropské unie.

Cíl je zřejmý, lepší ochrana zdraví pacientů. Novela zákona o léčivech předpokládá vytvoření a spuštění poměrně nákladného systému na ověřování pravosti léčiv v oficiální distribuční síti, tedy zejména v lékárnách.

V souvislosti s tím samozřejmě vyvstává otázka, zda a kde se spotřebitelé v České republice, aktuálně s padělky léků nebo s prodejem neschválených léčiv, mohou setkat? Je záhodno připomenout, že Státní ústav pro kontrolu léčiv do této doby nezachytil jediný případ, kdy by se tak stalo v rámci oficiální distribuční sítě, tedy v kamenných lékárnách. Koupě léků v lékárnách, co se týče jejich pravosti, tak byla a nadále bude velmi bezpečná.

Nebezpečí na spotřebitele totiž zpravidla číhá jinde, především při nákupu léků a léčivých přípravků na internetu nebo na tržnicích. Na co by si spotřebitelé tedy měli dát pozor při nákupu léčivých přípravků a jak se správně zachovat, v případě, že narazí na nelegální nabídku či padělek?

Co se týče míst, kde lze léky legálně prodávat, je nutné rozlišovat mezi léky, jejichž výdej je vázán pouze na lékařský předpis a mezi léky, které jsou tzv. volně prodejné.

Výdej léků na lékařský předpis je možný pouze v kamenných lékárnách!
Rada Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. pro spotřebitele: Léky, které jsou vázány na lékařský předpis, nikdy nenakupujte na internetu!!! Jejich prodej na internetu je totiž nelegální a užití takto zakoupených léků může být pro pacienty značně nebezpečné.

Druhou velkou skupinu léků tvoří volně prodejné léky. Pro tyto léky nemusíme nutně běžet do kamenné lékárny, ale můžeme si je nechat zaslat na vybranou adresu zásilkovým prodejem prostřednictvím internetové stránky kamenné lékárny.

Nabízet volně prodejné léčivé přípravky na Internetu může pouze schválená "kamenná" lékárna a nabízet lze pouze léky, které jsou v České republice registrované.

Existuje i skupina léků, které můžeme legálně sehnat i mimo prostory lékáren. Takovéto léky se nazývají „vyhrazená léčiva“. Jde pouze o léky, které je možné používat bez předchozí odborné konzultace především k řešení nějakého akutního nezávažného zdravotního problému. Může jít např. o prostředky k dezinfekci drobných poranění, léky na mírnou bolest či proti nevolnosti při cestování. Tyto léčivé přípravky mohou nabízet mimo lékárny po splnění zákonných podmínek tzv. „prodejci vyhrazených léčiv“. Není tedy nic zvláštního, když na tyto léky narazíte v samoobsluze na malé vesnici, na benzínové pumpě nebo v drogérii.

Rada: Zda má prodejce oprávnění dané léčivo vydávat a prodávat si spotřebitel může ověřit v seznamu lékáren a seznamu prodejců vyhrazených léčiv na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz v databázi lékáren. Na stejné stránce spotřebitel najde přehlednou databázi léků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které jsou registrované v České republice.

Mimo výše uvedená místa by spotřebitel léky kupovat v žádném případě neměl! SOS MaS, z.s. důrazně doporučujeme vyhnout se nákupu léků z nedůvěryhodných webů, zejména z Asie.

Vyvarujte se koupě padělků a nelegálních léčivých přípravků!
Padělkem je výrobek, ke kterému existuje originál, v případě léků, tedy originální registrovaný lék, který je prodáván pod stejným názvem. Padělky jsou vyráběny nelegálními výrobci za neznámých podmínek, není známé jejich složení ani účinek na lidské zdraví. O nelegální přípravek jde tehdy, když jsou přípravky sice legálně vyrobeny i schváleny (registrovány) v některé zemi EU, ale jsou nabízeny neoprávněnou osobou, která k tomu nemá oprávnění, nebo jsou vyrobeny sice oficiálním výrobcem, ale nejsou v době prodeje v žádné zemi schváleny. Spotřebitelé by se takových výrobků měli vyvarovat z toho důvodu, že není zaručena jejich kvalita, účinnost a samozřejmě ani jejich bezpečnost. Bohužel na internetu se v poslední době objevuje řada pochybných internetových stránek, zpravidla registrovaných v zahraničí, nabízejících v Českém jazyce různá údajná léčiva. Prodejci se nezdráhají zaštiťovat neexistujícími „předními odborníky“, nebo dokonce lhát o účasti státu a ministerstva zdravotnictví na vývoji či distribuci nabízeného zboží. Pokud se spotřebitel setká s nelegální nabídkou léčivých přípravků na internetu, pak by raději měl takovou skutečnost ohlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv a to nejen v zájmu ochrany svého zdraví, ale také v zájmu ochrany zdraví ostatních spotřebitelů. Může k tomu využít jednoduchý formulář na internetu http://www.nebezpecneleky.cz/nakup-na-internetu/co-delat-v-pripade-podezreni-na-nelegalni-nabidku


Vytvořeno 15.2.2019 9:24:25 | přečteno 220x | Mgr. Jana Gáborová
load