Úvodní strana > Aktuality archiv > Soutěž pro studenty středních škol o grafický návrh uvítacích tabulí města

Soutěž pro studenty středních škol o grafický návrh uvítacích tabulí města

TGM radnice

Komise pro cestovní ruch a podporu podnikání projednala a odsouhlasila na svém on-line jednání návrh na uspořádání soutěže pro studenty středních škol o grafický návrh uvítacích tabulí na vstupu do města Prostějova.

Radní uspořádání zmíněné soutěže odsouhlasili.

„Soutěž bude veřejná, neanonymní a dvoukolová. Je určena studentům prostějovských středních škol, kteří řádně vyplní přihlášku a dodrží všechny podmínky soutěže,“ nastínil primátor František Jura a doplnil, že ze soutěže budou vyloučeni osoby blízké vyhlašovateli i členům hodnotící komise. Zájemce o účast předloží vyhlašovateli soutěžní návrh splňující požadavky zadání a řádně vyplněnou a podepsanou písemnou přihlášku a to nejpozději do 31. 3. 2021 do 12:00 hodin. Tento termín se považuje za uzávěrku prvního kola soutěže.

Přihláška spolu se soutěžním návrhem musí být do uvedené doby doručena v zalepené obálce označené: „Uvítací cedule“ - NEOTVÍRAT“ na adresu magistrátu nebo osobně na podatelně magistrátu.

„Ze soutěžních návrhů, splňujících stanovené požadavky na obsah a formu, vybere porota nejvýše pět nejzdařilejších návrhů. Ze soutěžících, jejichž návrh takto postoupí do druhého kola a na základě vyhodnocení poroty pak vyhlašovatel vyhlásí vítěze. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevyhlásit žádnou z prací jako vítěznou a je také oprávněn soutěž zrušit, vyskytnou-li se důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze v soutěži pokračovat,“ doplnil k pravidlům primátor Jura.

A jaká jsou kritéria hodnocení?

Originalita, původnost, nezaměnitelnost či podobnost jiným městům celková výtvarná úroveň návrhu - barvy, typ písma, kompozice, jednoduchost a srozumitelnost.

„Každý soutěžící předloží maximálně dva návrhy díla, kdy každý bude posuzován samostatně. Návrh musí být předložen/vytištěn samostatně na papíře formátu A3 v základním barevném i černobílém provedení a na datovém nosiči ve formátu *pdf,“ přidal informace primátor František Jura.

Hodnocení 1. kola soutěžních návrhů se uskuteční od 6. 4. do 9. 4. 2021 s osobní prezentací soutěžních návrhů před porotou. Porota ve 2. kole soutěže vyhodnotí, na základě daných kritérií, nejlepší návrh a vyhlašovatel jej vyhlásí a na webu města zveřejní.

Odměny pro nejlepší tři soutěžící: 5 tisíc korun za třetí a druhé místo a autorovi vítězného návrhu bude vyplacena částka 10 tisíc korun.


Podmínky soutěže neleznete:ikona souboru ikona souboru podmínky soutěže.pdf


Ilustrační foto: MMPv
Vytvořeno 12.2.2021 12:14:46 - aktualizováno 17.2.2021 10:00:57 | přečteno 813x | Anna Kajlíková
load