Úvodní strana > Aktuality archiv > Spolupráce mezi městem a hasiči

Spolupráce mezi městem a hasiči

TGM radnice 1

Radní na svém posledním jednání odsouhlasili bezúplatný převod movitých věcí a zastupitelům doporučují tento krok schválit.

„Obrátil se na nás Karel Kolářík, ředitel Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje s žádostí o bezúplatný převod movitých věcí,“ uvedl primátor města Prostějova František Jura.

Movité věci jsou v celkové pořizovací hodnotě téměř 445 tisíc korun ve vlastnictví statutárního města Prostějova.

„Tento movitý majetek je a také nadále bude využíván pro potřeby občanů statutárního města Prostějova v rámci činnosti zajišťované Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje,“ doplnil první náměstek primátora Jiří Pospíšil s tím, že majetek je využíván pro záchranné a likvidační práce.

Zákon mimo jiné říká, že majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku.

„Legislativa také zmiňuje, že za jiný důležitý zájem obce, který je předmětným bezúplatným převodem movitých věcí do vlastnictví České republiky - Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje sledován, lze považovat zájem na kvalitním a profesionálním zabezpečení výkonu státní správy na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, krizového řízení a ochrany obyvatelstva ze strany Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Náklady spojené s budoucí údržbou a opravami předmětných movitých věcí ponese po jejich převedení Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje,“ doplnil první náměstek primátora Jiří Pospíšil a přidal soupis zmiňovaných movitých věcí:

  • Osvětlovací balón Model POWERMOON-TWINLIGHT 2x1000

  • Záchranářský stan včetně přívěsného vozíku s RZ: 2 M9

  • Přenosný monitor POKET s příslušenstvím

  • Stabilizační systém STAB-FAST MK

  • Stabilizační systém STAB-FAST MK


Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 11.4.2019 8:19:51 | přečteno 263x | Anna Kajlíková
load