Úvodní strana > Aktuality archiv > Stále hledáme nové formy a metody práce v oblasti sociálních služeb

Stále hledáme nové formy a metody práce v oblasti sociálních služeb

radnice

Dobrou praxí z činnosti Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova je služba takzvaného pojízdného úřadu.

 

„Konkrétně jde o poskytování služeb pro stanovenou skupinu občanů města bez nutnosti dostavit se na samotný úřad. V praxi to znamená, že příslušný zaměstnanec úřadu navštíví klienta přímo v jeho bydlišti, domovech pro seniory, zdravotnickém zařízení a podobně. Tím se této skupině občanů zjednodušuje přístup ke službám. Pojízdný úřad tak pomáhá těm, kteří si ze zdravotních důvodů nemohou vyřídit potřebné záležitosti přímo na magistrátu nebo jim to působí neúměrné komplikace. Tuto službu lze využít i při ustanovení zvláštního příjemce důchodu a při řešení otázek bydlení a finančních záležitostí,“ nastínil vedoucí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova Jaroslav Svozil.

Ke službě pojízdného úřadu je třeba uvést, že jde o službu, která je ze strany veřejnosti velmi kladně hodnocena. Je vnímána jako vstřícnost ze strany úřadu k jednotlivým klientům, kterou usnadňujeme život zejména seniorům, osobám trvale upoutaným na lůžko a osobám v tíživých životních situacích.

„Naše pracovnice klienty na základě depistážního šetření buď přímo vyhledávají v místě bydliště, nebo je navštěvují na základě telefonického dožádání na bezplatné lince 800 900 001,“ doplnil Svozil.

Skupina občanů, pro které je služba pojízdného úřadu poskytována:

  1. občané nad 80 let věku, kteří nepobírají příspěvek na mobilitu;

  2. občan, jenž je umístěn v domově pro seniory, domě s pečovatelskou službou, nemocnici;

  3. občané trvale upoutaní na lůžko;

  4. občané v tíživé životní situaci.

Pro poskytnutí služby stačí splnění pouze jedné z uvedených podmínek.

Tím ovšem snaha o neustálou vstřícnost ke klientům rozhodně nekončí. Neustále se hledají nové formy a metody práce v oblasti dostupnosti poskytování sociálních služeb.

„Snažíme se co nejvíc usnadnit život klientům při vyřizování jejich záležitostí, poskytujeme pomoc při hledání vhodné sociální služby, zprostředkováváme kontakt s organizacemi poskytující sociální služby, různé druhy sociálních dávek, poradenství v oblasti bydlení, finančních záležitostí a tak podobně,“ doplnil Svozil.

Mezi nejvyhledávanější služby patří zejména zabezpečení bezplatného poradenství pro zadlužené občany, zřízení služby SENIOR TAXI, EUROKLÍČ (určen pro zdravotně postižené, zajišťuje dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení, výtahy, plošiny, WC osazených eurozámkem), zřízení informačních kiosků a dětských koutků na našem odboru a v neposlední řadě i popisované zavedení služby pojízdného úřadu.

Od roku 2012 jsou na odboru sociálních věcí zřízena dvě oddělení služeb - oddělení sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené občany a oddělení sociálních služeb pro rodinu a nezaměstnané, což v neposlední řadě koresponduje s organizačním uspořádáním kraje.

„Pracovníci se zaměřují na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám, s cílem zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí. Po analýze této praxe a zejména ověření prospěšnosti opatření přímo u klientů jsme došli k závěru, že toto opatření je v současné době optimální a přispívá mimo jiné také k lepší orientaci klientů při vyřizování všech záležitostí týkajících se sociálních problematik,“ doplnil vedoucí odboru Jaroslav Svozil.

Vzhledem k tomu, že ne každý občan je sám schopen vyhledat poradenská místa, provádějí sociální pracovníci odboru, v rámci svých legislativních pravomocí, sociální depistáž.

„Jde o vědomé, cílené a včasné vyhledávání jedinců či skupin ohrožených sociálním vyloučením nebo jinou sociální událostí v jejich prostředí. Provádí se formou místního šetření, na základě upozornění nebo jiného způsobu zjištění problémové situace. Tak získáváme informace a podklady pro další práci, navazování kontaktů a eliminaci rizik s cílem plné integrace klienta,“ vysvětlil Svozil s tím, že základním cílem je zajištění, respektive podpora, “sociálního fungování“ klienta.

O kvalitě sociální práce odboru nesvědčí jen hodnocení Krajského úřadu Olomouckého kraje, MPSV ČR a závěry z prováděných kontrol, ale zejména spokojenost našich občanů, kterou vyslovili při loňském dotazníkovém průzkumu spokojenosti klientů s prací odboru, kterého se zúčastnilo celkem 781 respondentů.


Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 31.3.2017 7:37:41 | přečteno 388x | Anna Kajlíková
load