Úvodní strana > Stanovisko Rady města Prostějova k mimořádnému zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Stanovisko Rady města Prostějova k mimořádnému zasedání Zastupitelstva města Prostějova

o_radnice-mensi.jpg

Neschválení programu mimořádného zasedání Zastupitelstva města Prostějova dne 11. 6. 2015 vyvolalo ze strany některých svolavatelů bouřlivé reakce. Rada města Prostějova proto shrnuje zásadní skutečnosti, které vedly ke svolání mimořádného zastupitelstva:

O zasedání požádalo pouze 13 zastupitelů z 35 (zákon jim to umožňuje, primátor je povinen jednání svolat). Číslo 13 však hovoří samo za sebe – přesně tolik členů zastupitelstva města považovalo mimořádné jednání za žádoucí.


Navrhováno bylo projednání několika bodů, a to:


Posouzení situace města v souvislosti s vynesením rozsudku o neplatnosti Smlouvy o smlouvách budoucích se společností Manthellan, a.s. (mj.řešení otázky platnosti následných smluv, vyvození personální odpovědnosti za vzniklou situaci a škody, pozastavení prací na II. Změně územního plánu)


- Obecně známou skutečností je, že, dokud rozsudek v dané věci nenabyde právní moci, není o čem jednat. Do dne konání mimořádného zastupitelstva neobdrželo město Prostějov dokonce ani písemné vyhotovení rozsudku.


- Údajné vzniklé škody – neexistuje žádná škoda, která by městu vznikla v souvislosti s projektem Manthellanu. Pokud někdo ze zastupitelů takové průkazné materiály má a je přesvědčen, že skutečně došlo k materiální újmě města, je přímo povinen podat trestní oznámení na konkrétního pachatele.


- II. změna územního plánu je již zpracována a v současné době probíhá dle zákona její projednávání.


Dalším bodem, který měl být na mimořádném jednání zastupitelstva projednán, byly informace o Národním olympijském centru.


- Rada města zdůrazňuje, že tento bod podrobně projednalo zastupitelstvo na svém řádném zasedání v pondělí 8. 6. 2015. Zastupitelé ve více než hodinové diskusi získali potřebné informace nejen od členů rady, ale také od dr. Miroslava Černoška, který projekt představil. Založení spolku umožňujícího vznik Národního olympijského centra v Prostějově následně schválilo právě pondělní zastupitelstvo, a to 28 hlasy (tedy včetně většiny opozičních zastupitelů!).


13 opozičních svolavatelů mimořádného jednání zastupitelstva dále požadovalo projednání porušení povinností při správě cizího majetku v případu jezdecká kasárna.
- Rada města opět konstatuje, že žádné porušení takové povinnosti nebylo prokázáno. Rozhodnutí v tomto smyslu může také vynést pouze soud.

Členové rady města Prostějova jsou přesvědčeni, že všechny skutečně jednatelné body byly předmětem řádného zasedání Zastupitelstva města Prostějova dne 8. 6. 2015, pro mimořádné jednání neexistovaly a neexistují žádné nové skutečnosti, což se odrazilo i při hlasování o schválení, respektive neschválení programu mimořádného zastupitelstva dne 11. 6. 2015.


Členové Rady města Prostějova


V Prostějově dne 12. 6. 2015

Vytvořeno 12.6.2015 8:30:00 | přečteno 314x | Mgr. Jana Gáborová
load