Úvodní strana > Aktuality archiv > Sto čtyřicet let uplynulo od narození akademika, odborníka na stavební mechaniku Zdeňka Bažanta

Sto čtyřicet let uplynulo od narození akademika, odborníka na stavební mechaniku Zdeňka Bažanta

Zdeněk Bažant 1879  1954

Byl zdejším rodákem, oceňovaným pedagogem, autorem návrhů řady mostů u nás i v zahraničí a aktivním členem Sokola. 

Narodil se 25. listopadu 1879 v Prostějově v rodině středoškolského profesora matematiky a deskriptivní geometrie na české reálce Jana Bažanta. Po maturitě na reálce v roce 1896 odešel studovat stavební inženýrství na Vysokou školu technickou v Praze. Po promoci pracoval krátce v mostárně (dříve Ruston a spol). Další jeho působení je spjaté s akademickou půdou (nejprve jako asistent, od roku 1906 docent a od roku 1917 řádný profesor). V letech 1923–1924 byl děkanem Vysoké školy pozemního stavitelství a v letech 1945–1946 rektorem VUT v Praze. V roce 1924 byl jmenován řádným členem Československé akademie věd.

Publikační činnost profesora Bažanta byla velmi rozsáhlá. Připomenout můžeme odborné publikace Stavební mechanika I.– IV. díl, Nauka o pevnosti a pružnosti, Statika stavebních konstrukcí. Ta vyšla dokonce v šesti vydáních. Byl odborným redaktorem Technického obzoru a publikoval i v odborných časopisech a sbornících.

Byl autorem návrhů řady mostů u nás i v zahraničí (např. most lanové dráhy přes Inn v Innsbrucku, ocelový silniční most přes Moravu u Kojetína, výpočty pro ždánický most).

Byl oceňován jako výborný pedagog, skvělý odborník, polyhistor i jako nesmírně moudrý a laskavý člověk. Studenti oceňovali jeho jasný a přesný výklad. Poznámky k přednáškám psal těsnopisem. Rád se také vracel do rodného kraje.

Byla také aktivním členem Sokola (od roku 1898). Od roku 1937 byl členem předsednictva Československé obce sokolské. Jako člen předsednictva byl za okupace vězněn (Pankrác, Terezín a Drážďany). 

Vážil si  ho středoškolský pedagog, spisovatel a publicista Waldemar Ethen. V medailonu uveřejněném ve druhém dílu knihy Portréty a siluety (Olomouc 1936) o něm napsal: „Nejvyššími akademickými hodnostmi, svou energickou vytrvalou činností dosáhl profesor Zdeněk Bažant jména zvučného a slavného, jež se stalo ctí i rodnému městu.“ Waldemar Ethen (vlastním jménem Štěpán Kožušníček) byl Bažantovým vrstevníkem i sousedem.  Zdeněk Bažant totiž v Prostějově bydlel vedle Kožušníčkova žudru v Mlýnské ulici.

Profesor Zdeněk Bažant zemřel 1. září 1954 v Novém Městě na Moravě.


Zdroj a foto: historička Hana Bartková


Vytvořeno 26.11.2019 8:53:09 | přečteno 311x | Anna Kajlíková
load