Úvodní strana > Aktuality archiv > Strážníci skupiny prevence bilancují

Strážníci skupiny prevence bilancují

Městská policie (2)

Strážníci skupiny prevence hodnotí loňský rok. Mezi podstatnou část jejich práce patří návštěvy základních škol, besedy a osvětové akce.

 

Setkání s dětmi základních škol probíhá v obdobném duchu, jako tomu bylo v předešlých letech. „Seznamujeme děti s dopravními předpisy, právním vědomím, nechybí vštěpování zásad osobní bezpečnosti ani přiblížení práce policie,“ uvedla mluvčí Městské policie Prostějov Jana Adámková s tím, že jednou ročně, na základě žádosti vedoucích učitelek, přichází preventisté také do mateřinek. „Cílem takových akcí je vysvětlit malým dětem, jak co nejvíce předcházet nebezpečným situacím, jak se ochránit před nástrahami současného života v oblasti kriminality, jak postupovat při zjištění protiprávního jednání,“ vysvětlila mluvčí Adámková.

Souhrn besed v prostějovských základních školách v průběhu roku:

Ročník

Počet tříd

Počet žáků

Počet hod.

Počet besed

I.

22

534

43

43

II.

23

509

23

23

III.

19

471

76

38

IV.

18

428

18

18

V.

18

443

72

36

VI.

19

383

38

19

IX.

15

289

46

15

CELKEM

134

3057

316

192

Počet přednášek:

Besedy

Počet besed

Počet hod.

Počet osob

Besedy pro ZŠ dle harmonogramu

192

316

3057

Ostatní besedy pro děti (MŠ,SŠ, družina)

16

22

473

Besedy pro veřejnost

7

14

243

CELKEM

215

352

3773

Práce lidí ze skupiny prevence ovšem besedami nekončí. „Organizujeme, připravujeme a podílíme se na nejrůznějších preventivních akcích a soutěžích, které se již po několik let opakují. S nástupem jarních měsíců se například rozjíždí série soutěží a akcí nejen pro školáky, ale i ostatní veřejnost,“ zmínila Adámková a jen namátkou jmenovala soutěž pro žáky šestých tříd O pohár Zdravého města, akci Den se složkami IZS, tradiční Dopravní soutěž mladých cyklistů, Dětský den s knihovnou či Okresní soutěž zdravotnických hlídek, kterou zajišťuje Červený kříž.

Začátek léta je pro strážníky obdobím kontrol zaměřených na cyklisty a na povinnou výbavu jízdního kola. „Z celkového počtu jedenácti akcí jsme zkontrolovali 569 cyklistů,“ spočítala Adámková. Neméně důležitou preventivní činností je práce strážníků v období dušiček. „Pohybujeme se v prostorách hřbitova a neopomínáme ani přilehlá parkoviště. Snažíme se občany upozornit na dodržování zásad bezpečného chování, neboť i tak se dá v mnoha případech zabránit zlodějům v jejich nekalé činnosti,“ zmínila Adámková a nezapomněla ani na nákupní střediska. S nástupem konce roku tady mohou lidé potkávat strážníky při akcích s názvem Kde mám peněženku. „Upozorňujeme nakupující, že peněženka nahoře v tašce, v zadní kapse kalhot jen nahrává zlodějům, kteří přímo na tato pochybení občanů číhají,“ vysvětlila smysl prevence Adámková. Do výčtu aktivit skupiny patří i montáž bezpečnostních řetízků. Probíhá v průběhu celého roku. „Jen je třeba splnit určité podmínky a to je věk nad 60 let a bydliště na katastru města Prostějova,“ vysvětlila mluvčí Městské policie Prostějov Jana Adámková.

Souhrn soutěží a akcí:

Aktivity

Počet aktivit

Počet hodin

Počet osob

Soutěže a preventivní akce

43

161

3727

Montáž řetízků na dveře

2

5

8

CELKEM 

45

166

3735

Prevence, soutěže, besedy i ostatní činnost budou pokračovat ve stejné intenzitě i letos. Již nyní jsou naplánovány termíny některých akcí a soutěží.


Vytvořeno 17.2.2016 8:52:55 | přečteno 362x | Anna Kajlíková
load