Úvodní strana > Aktuality archiv > Téma, které zajímá. Problematika odpadů v Prostějově

Téma, které zajímá. Problematika odpadů v Prostějově

hnizdo kontejnery1

Platby za službu, výše poplatku, četnost svozů? Informuje první náměstek primátora Jiří Pospíšil:

Platební morálka Prostějovanů 

Platební morálka by mohla být mnohem lepší. Dlužná částka se každý rok o něco zvyšuje, takže bych chtěl apelovat na ty občany, kteří zapomínají platit poplatky za odpad, aby své závazky - vůči městu a tedy vůči nám všem, plnili.


Pohledávky v tomto směru narůstají  

Jestliže mi někdo, v tomto případě město Prostějov, poskytuje nějakou službu, tak je přece úplně normální za ni zaplatit! Jestli je to lhostejnost, nedbalost, nebo vychytralost nevím. Konec konců přiložená tabulka hovoří jasně. Musím však říci, že pořád je většina občanů, která si své povinnosti plní, a to jsem rád. 


Vymáhání pohledávek právní cestou

 ODPADY TABULKA

Úspěšnost vymáhání je dána zejména solventností těchto dlužníků a možnostmi danými právními předpisy. Pohledávky za nezaplacený místní poplatek jsou po jejich vyměření vymáhány způsoby, které připouští právní předpisy.

1/3 z celkové částky pohledávky za odpady je již vymáhána exekucí - daňovou, prostřednictvím soudního exekutora, dále pak přihlášením či uplatněním pohledávky v insolvenčním řízení, či jejich kombinací tak, aby nedocházelo k jejich prekluzi. 


Roční poplatek ve výši 600 korun 

Zatím ponecháváme poplatek za odpad ve výši 600 Kč a čekáme, jak se nový zákon o odpadech projeví v praxi. 


Služby společnosti FCC

Já osobně jsem spokojen, FCC určitě odvádí výbornou práci. Druhá věc je, že se nám často objevuje nepořádek kolem kontejnerů, ale za to nemůže FCC, ale nepořádní občané. Spolupráce s FCC je na velmi dobré úrovni, pokud se vyskytne nějaký problém, okamžitě jsme schopni jej společně řešit.


Často diskutované téma… plasty

Odpadů neustále přibývá, ale je nutné říci, že někteří občané nejsou schopni pochopit, že by se měly třeba platové lahve sešlápnout, aby nezabraly tolik prostoru, velké krabice a kartony se musí také roztrhat, poskládat, nebo rozřezat. Pokud to lidé neudělají, pak se nemůžeme divit, že je kontejner okamžitě zaplněn a další příchozí nemá odpad kam uložit. V okolí kontejnerových stání pak bývá velký nepořádek, vlastně vzniká černá skládka. I když na tuto skutečnost neustále upozorňujeme, tak se stav vůbec nelepší. Ale lze říci, že objem kontejnerů při sešlapávání třeba plastových lahví by mohl být minimálně dvojnásobný.


Svoz tříděného odpadu, tedy i umělých hmot

Tříděný odpad jsme sváželi jedenkrát týdně. Vzhledem k narůstajícímu množství jsme zavedli svoz dvakrát za týden, což by mělo být dostatečné za podmínky, že lidé budou ukládat odpad efektivně. To znamená, že budou plastové lahve sešlapávat a velké papírové krabice a kartony budou odkládat také rozřezané, poskládané, nebo roztrhané.


Jak je na tom Prostějov se tříděním odpadů?

Musím říci, že většina občanů třídí odpad poctivě, ale jsou i tací, kteří se s tříděním neobtěžují, vše dávají do směsného odpadu. Těchto případů je také dost. Co se týče následného zpracování, tak plasty se dále recyklují. Ovšem v dnešní době s tímto druhem odpadu začíná být problém, protože zařízení na recyklaci je omezené množství a plastů je stále víc a víc.


Na závěr bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří odpad poctivě třídí za jejich zodpovědnost. Je vidět, že většina našich občanů chce žít v čistém a příjemném prostředí. 

 

 

Zdroj a ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 2.6.2021 10:05:46 | přečteno 428x | Anna Kajlíková
load