Úvodní strana > Aktuality archiv > Tmavá ulice získá veřejné osvětlení

Tmavá ulice získá veřejné osvětlení

Kosířská

Obyvatelé ulice Kosířská se dočkají nového veřejného osvětlení, to stávající doposud jen spoře osvětlovalo komunikaci.

Nejdříve je třeba naplnit legislativní podmínky a povinnosti. Radní proto schválili uzavření smluv o právu provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví cizích osob pro zmiňovanou investiční akci s názvem „Veřejné osvětlení ulice Kosířská“.

„Lidé na situaci upozorňovali na setkání vedení města s tamními obyvateli a já jsem rád, že jim můžeme vyhovět. Realizace si vyžádá mimo jiné i provedení stavebních úprav na pozemcích ve vlastnictví cizích fyzických osob, jejichž práva jsou touto stavební akcí dotčena,“ informoval primátor města František Jura.

Aby bylo možné veřejné osvětlení v ulici vybudovat, je nejprve nutné, aby město jako stavebník, získalo souhlasy těchto vlastníků cizích pozemků či nemovitostí jak ke vstupu na jejich pozemky, tak i pro provedení nezbytných stavebních úprav dočasného i trvalého charakteru.

„Konkrétně se bude jednat o rekonstrukci části stávajícího veřejného osvětlení a umístění nového na pozemky sousedící s pozemky ve vlastnictví města. Stavení úpravy na pozemcích ve vlastnictví dotčených cizích fyzických osob si následně v některých případech vyžádají ze strany města majetkoprávní vyrovnání formou zřízení služebnosti (věcné břemeno),“doplnil náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Uzavření předmětných „smluv“ se město zavazuje k majetkoprávnímu vypořádání až po ukončení stavby (po provedení geodetického zaměření skutečné trasy vedení).

Mapa: Seznam.cz

Vytvořeno 30.4.2019 7:02:51 | přečteno 231x | Anna Kajlíková
load