Úvodní strana > Aktuality archiv > Třetí díl seriálu: volební období je v polovině – bilancujeme v oblasti bezpečnosti občanů

Třetí díl seriálu: volební období je v polovině – bilancujeme v oblasti bezpečnosti občanů

MP pult

Jak je plněno Programové prohlášení Rady města 2014 – 2018 a čeho se podařilo dosáhnout?

Zveřejňujeme třetí část osmidílného seriálu, která se zaměřuje na plnění úkolů, které si Rada města Prostějova na začátku svého funkčního období stanovila v oblasti bezpečnosti občanů.


- i nadále budeme podporovat úspěšnou spolupráci Městské policie a Policie ČR při zajišťování bezpečnosti ve městě

- podpoříme nekompromisní přístup policie i strážníků při porušení zákona, vandalismu či ničení majetku

- podpoříme složky Integrovaného záchranného systému včetně činnosti dobrovolných hasičů

- v preventivní činnosti Městské policie se zaměříme zejména na mládež a seniory

- budeme klást důraz na práci a zázemí městských strážníků, k prioritám patří zejména výkon služby okrskových strážníků


Okrskoví strážníci jsou v přímém kontaktu s občany a mohou okamžitě přenášet jejich podněty na vedení města. Okrsková služba je veřejností velmi pozitivně vnímána, dle sociologického průzkumu Timur každý čtvrtý občan zná svého okrskáře.

Snížil se počet přestupků a zvýšila se, ve spolupráci s Policií ČR, objasněnost vandalismu a případů ničení majetku města. Nápad trestné činnosti je nižší než v předchozích letech a přitom je vyšší objasněnost trestných činů – téměř 60% a je nejlepší za posledních 10 let. Téměř vymizela trestná činnost na úseku krádeže kovů.

Počty výjezdů

Počty výjezdů

Počty spáchaných přestupků

Počty spáchaných přestupků


Město finančně podporuje složky Integrovaného záchranného systému, zejména JSDH. Za r. 2015-2016 poskytlo částku 2,498 milionu korun. Vyberme například:

  • město zakoupilo a darovalo zvedací vak 40 000,- Kč. Vak je speciálně navržený pro záchranu zavalených osob během záchranných prací, k zabezpečení proti závalu.

  • poskytlo dotaci z rozpočtu města (2015) ve výši 50 000,- Kč - finanční prostředky byly použity na zakoupení druhého zvedacího vaku i s příslušenstvím.

  • dotaci z rozpočtu města (2016) ve výši 50 000,- Kč - příspěvek byl určený k zakoupení zásahové termokamery s příslušenstvím, potřebné k vyhledávání a záchraně osob v zakouřeném prostředí, rychlému vyhledávání skrytých ohnisek požáru.

  • V roce 2015 byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci budovy Vápenice 27, kde je plánováno zázemí pro strážníky. Rekonstrukce byla zahájena v r. 2016.

Organizujeme besedy a soutěže pro žáky a seniory, zaměřili jsme se na oblast primární prevence, na semináře v domovech s pečovatelskou službou, setkávání se seniory při různých akcích, zejména v Národním domě, s Červeným křížem, poskytujeme dveřní bezpečnostní řetízky u osamělých seniorů. Probíhají akce Zdravého města. Každoročně pořádáme Den se složkami IZS, probíhají osvětové akce jako třeba Den Země, Den stromů, Pochod všech generací, Evropský týden mobility, Den bez aut, Dny zdraví a podobně.

Navýšili jsme počet městských strážníků, posílena byla i městská část Vrahovice. Navýšili jsme počet okrskových strážníků o dva a stanovili tak celkový počet strážníků na 58.


ikona souboru ikona souboruProgramové prohlášení Rady města Prostějova 2014 2018

První díl seriálu:

https://www.prostejov.eu/redakce/index.php?xuser=640580302435973199&lanG=cs&slozka=126990&clanek=171108

Druhý díl seriálu:

https://www.prostejov.eu/redakce/index.php?xuser=640580302435973199&lanG=cs&slozka=126990&clanek=171310


Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 27.1.2017 9:22:59 | přečteno 486x | Anna Kajlíková
load