Úvodní strana > Aktuality archiv > Třetí díl seriálu: Volební období pomalu končí. Radní bilancují v oblasti bezpečnosti občanů

Třetí díl seriálu: Volební období pomalu končí. Radní bilancují v oblasti bezpečnosti občanů

TGM radnice nová (1)

Čeho se podařilo dosáhnout a jak je plněno Programové prohlášení Rady města 2014 - 2018?

 

Rada města Prostějova pracuje již téměř celé volební období na základě svého Programového prohlášení, které si začátku funkčního období stanovila. Předkládáme třetí díl seriálu, který postupně mapuje osm oblastí prohlášení. Tentokrát zhodnotíme stav bezpečnosti občanů ve městě. Jak dalece se v této oblasti daří?

V oblasti bezpečnosti občanů se radní zavázali:

- i nadále podporovat úspěšnou spolupráci Městské policie a Policie ČR při zajišťování bezpečnosti ve městě

- podpořit nekompromisní přístup policie i strážníků při porušení zákona, vandalismu či ničení majetku

- podpořit složky Integrovaného záchranného systému včetně činnosti dobrovolných hasičů

- v preventivní činnosti Městské policie se zaměřit zejména na mládež a seniory

- klást důraz na práci a zázemí městských strážníků, k prioritám patří zejména výkon služby okrskových strážníků

Cílem je vytvářet bezpečné prostředí pro udržitelný rozvoj ruku v ruce s prevencí. Spokojenost občanů je základním měřítkem v každoročním hodnocení stavu veřejného pořádku. Druhým neméně důležitým měřítkem jsou statistické údaje, které v číslech vyjadřují stav kriminality a veřejného pořádku. Z pohledu demografického má město Prostějov výhodu, že nepatří mezi železniční a silniční křižovatky, nedochází zde ve zvýšené míře k migraci pachatelů a lze tak velmi dobře uplatňovat osobní a místní znalosti strážníků. Na katastru města nejsou vyloučené lokality, nejsou zde zaznamenávány extremistické skupiny s jejich projevy na veřejnosti, nedochází k vážnému narušování veřejného pořádku, je nízká míra nezaměstnanosti. Charakter průmyslu, škol a dalších zařízení téměř neovlivňují stav veřejného pořádku.

 počet volání na linku 156

Za minulý rok evidovali strážníci 4670 volání na pevnou linku. Celých 50 % oznámení byly dopravní přestupky, stání ve vjezdu, na vyhrazeném parkovišti a podobně. Předmětem oznámení bylo celé spektrum událostí, díky kterým se podařilo v mnoha případech pachatele zadržet a předat policii - 77 případů s podezřením na spáchání trestného činu. Zadrželi 25 pachatelů trestných činů a 28 hledaných osob. Občané oznamují i dopravní nehody, kterých bylo takto ohlášeno 29.

alkohol, vyhlášky a pod

Celkový počet přestupků v posledních 5ti letech měl mírně sestupnou tendenci. Tento stav kopíroval i trendy stavu kriminality.  V roce 2017 však došlo k nárůstu počtu přestupků. Je to dáno zvýšením počtu dopravních a majetkových přestupků – drobné krádeže v obchodech.

Občané se na strážníky obraceli velmi často s problematikou dopravy. Dle statistiky je podíl dopravních přestupků z celkového počtu dlouhodobě 84 % (v rámci ČR je průměr 92 % - za poslední rok vzrost o 2 %). Lidé v 50 % oznamují dopravní přestupky. Značnou část z nich tvoří i přestupky spáchané při blokovém čištění, téměř 17 %, přestupky cyklistů (372 přestupků). Podíl řešených přestupků napomenutím je nižší o 5 % a činí 30 %.

přestupky

 Samostatnou kapitolou je rušení nočního klidu.

V tabulce přehled za r. 2015 / 2016 / 2017:

noční klid

Městská policie se také zabývá otázkou prevence. Probíhají besedy a soutěže pro žáky a seniory, semináře v domovech s pečovatelskou službou, setkávání se seniory při různých akcích, zejména v Národním domě, s Červeným křížem, samozřejmostí je montáž dveřních bezpečnostních řetízků u osamělých seniorů. V součinnosti probíhají i akce Zdravého města, Den se složkami IZS, osvětové akce jako třeba Den Země, Den stromů, Pochod všech generací, Evropský týden mobility, Den bez aut, Dny zdraví, Cyklo - běh proti drogám a podobně.


První díl seriálu naleznete: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/prvni-dil-serialu-volebni-obdobi-pomalu-konci-radni-bilancuji-v-oblasti-hospodareni-mesta.html

Druhý díl seriálu naleznete: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/druhy-dil-serialu-volebni-obdobi-pomalu-konci-radni-bilancuji-v-oblasti-rozvoje-mesta.html

Příloha: ikona souboruProgramové prohlášení Rady města Prostějova 2014 2018


Uvolnění členové Rady města Prostějova

Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 10.4.2018 9:20:04 | přečteno 193x | Anna Kajlíková
load