Úvodní strana > Aktuality archiv > U zimního stadionu bude nové parkoviště

U zimního stadionu bude nové parkoviště

parkoviště zimák 1

Ucpané a mnohde i obtížně průjezdné ulice v okolí zimního stadionu. To je dosavadní pohled na dopravní situaci v době utkání v ledním hokeji. Možným řešením je nové parkoviště. 

Rada města Prostějova proto odsouhlasila zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Parkoviště u zimního stadionu, Prostějov“.

Základním hodnoticím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Dílčí kritéria jsou :

A. Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH …………………… s váhou 80 %

B. Délka záruky za jakost díla v měsících …………………… s váhou 20 %

(uchazeč je oprávněn učinit nabídku v rozsahu min. 60 měsíců a max. 120 měsíců)

Předmětem plnění zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě parkoviště. Jeho vybudování přispěje ke zlepšení dopravní obslužnosti a dostupnosti zimního stadionu jeho návštěvníkům, ke zvýšení bezpečnosti silničního a cyklistického provozu na komunikaci a také k rozšíření možností rekreačního sportovního vyžití občanů města,“ uvedl k této problematice první náměstek primátorky Zdeněk Fišer s tím, že stavba je vymezena projektovou dokumentací zpracovanou projekční kanceláří Atelier – R, s.r.o., Olomouc. Cena za zpracování dokumentace činila přes 286 tisíc korun. Předpokládané finanční prostředky na realizaci investiční akce (dle zpracované projektové dokumentace) činí cca 12 milionů korun. Plánovaný termín zahájení prací je od 13. 12. 2016, požadovaný termín dokončení kompletního díla je datován nejpozději do 30. 6. 2017.

„Veřejná zakázka bude vzhledem k předpokládané hodnotě zadána na základě zjednodušeného podlimitního řízení,“ doplnil Fišer. Základním hodnoticím kritériem je tradičně ekonomická výhodnost nabídky s dílčími hodnoticími kritérii – nabídková cena bez DPH a délka záruky za jakost díla. Pro zajištění povinností uchazeče z účasti v zadávací řízení bude stanovena i jeho povinnost složit jistotu ve výši 180 tisíc korun, což jsou necelá 2 procenta předpokládané hodnoty zakázky.

Foto: MMPv

Vytvořeno 26.9.2016 6:56:13 | přečteno 1086x | Anna Kajlíková
load