Úvodní strana > Aktuality archiv > Upozornění na oznamovací povinnost prodejců lihovin na veřejných akcích

Upozornění na oznamovací povinnost prodejců lihovin na veřejných akcích

o_radnice-mensi.jpg

Dle § 133 odst. 4 zákona o spotřebních daních je každá osoba, která prodává lihoviny (v lahvích i rozlévané) na veřejně přístupných sportovních a kulturních akcích, včetně tanečních zábav a diskoték, povinna nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce o této činnosti písemně informovat celní úřad, v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat.

Písemná informace musí obsahovat údaje o prodejci, časové vymezení prodeje a údaje o druhu a množství prodávaných lihovin. Oznámení lze podat i elektronicky, a to do datové schránky, příp. na emailovou adresu podatelny příslušného celního úřadu.

Za nesplnění této oznamovací povinnosti lze uložit pokutu až do výše jednoho milionu korun.

 

zdroj Celní správa:http://www.celnisprava.cz/cz/aktuality/Stranky/upozorneni-na-oznamovaci-povinnost-prodejcu-lihovin-na-verejnych-akcich.aspx

Vytvořeno 11.12.2014 10:00:00 | přečteno 248x | Mgr. Jana Gáborová
load