Úvodní strana > Aktuality archiv > Upozornění Odboru správy a údržby majetku města Prostějova

Upozornění Odboru správy a údržby majetku města Prostějova

bioodpad4

Žádáme občany, aby do popelnic na bio odpad neodkládali jiné druhy odpadu (např. zbytkový komunální odpad, elektro, stavební odpad ...).

Do těchto popelnic nepatří ani bio odpad uložený do igelitových sáčků a tašek! Z důvodů neukázněnosti občanů (viz fotodokumentace) budou z některých sídlišť nádoby na bioodpad přemístěny jinam.

Dalším nešvarem našich občanů je ukládání všech druhů komunálních odpadů včetně objemného ke stanovištím na třídění odpad. Jde tedy o zakládání černých skládek. Město Prostějov má dva sběrné dvory, kam občané mohou odpad i použité elektrospotřebiče zdarma odevzdat a to i o víkendu.

Dále žádáme občany, aby do odpadkových košů neodkládali odpad z domácností a provozoven! Obzvláště také těžký stavební odpad nebo použité stelivo pro kočky.

Ve všech těchto případech jde o porušování obecně závazné vyhlášky města s postihem podle obecných právních předpisů.

-ik-


biopopelnice-směsný odpad

bioodpad4

bioodpad4

 
bioodpad1

bioodpad1

 
bioodpad3

bioodpad3

 
bioodpad2

bioodpad2

 
 
Vytvořeno 14.2.2019 13:13:16 | přečteno 255x | Mgr. Jana Gáborová
load