Úvodní strana > Aktuality archiv > UPOZORNĚNÍ SPOLUOBČANŮM

UPOZORNĚNÍ SPOLUOBČANŮM

rouška

Bez nadsázky by se dalo říct, že není v našem městě jediný občan, který nezaznamenal povinnost nosit roušky. Od vyhlášení nouzového stavu dne 5.10.2020 toto stanovuje na základě pokynů vlády České republiky Ministerstvo zdravotnictví, které v této věci vydává Mimořádná opatření, a to na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Mimořádnými opatřeními zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to

  • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo míst ubytování
  • v prostředcích veřejné dopravy
  • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
  • v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,
  • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než dva metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Mimořádné opatření dále obsahuje výčet osob a okolností, na které se zákaz nevztahuje. Součástí mimořádného opatření je vždy i odůvodnění.

Nedodržením, resp. porušením povinností stanovených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se pak občan dopustí přestupku proti zákonu o ochraně veřejného zdraví. K řešení takovýchto přestupků je příslušná Krajská hygienická stanice.

Vláda ČR vydává na základě zákona č. 240/2000 Sb., krizového zákona Usnesení, kterými upravuje maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovnách, pití alkoholických nápojů na veřejnosti, nařizuje počet osob, které mohou pobývat na veřejně dostupných místech, omezuje sportování ve venkovních sportovištích, popř. nařizuje, za jakých podmínek může probíhat, či v neposlední řadě zakazuje volný pohyb osob s časovým rozčleněním a se stanovenými výjimkami. Tyto zákazy, nařízení či omezení průběžně mění a aktualizuje v návaznosti na vývoj epidemiologické situace v naší zemi.

Porušením těchto nařízení se občan dopouští přestupku proti krizovému zákonu. K řešení těchto přestupků je příslušný obecní úřad s rozšířenou působností, v našem případě Magistrát města Prostějova, odbor občanských záležitostí, přestupkové oddělení. Pokutu lze udělit do výše 20 000,- Kč.

Je tedy na každém z nás a na nás všech dodržovat mimořádná opatření nebo vládní usnesení tak, abychom mohli co nejdřív žít běžným způsobem života.


Zdroj: Odbor občanských záležitostí
Vytvořeno 4.2.2021 6:24:59 | přečteno 907x | Anna Kajlíková
load