Úvodní strana > Aktuality archiv > Úprava vnitrobloku Kostelecká 33 - 37 si vyžádá více financí

Úprava vnitrobloku Kostelecká 33 - 37 si vyžádá více financí

TGM radnice

Důvodem jsou nepředpokládané vícepráce.

V roce 2017 bylo vypsáno výběrové řízení, kdy nejvýhodnější nabídku předložila společnost STRABAG a.s., Praha. Nejvýhodnější cena na realizaci celého díla činí 5.9 milionu korun vč. DPH.

„V rámci stavebních prací zde má být provedena rekonstrukce zpevněných ploch komunikací a chodníků. Dále bude upraven způsob stávajícího parkování a budou vybudovány nové odstavné plochy. V rámci stavby vznikne veřejné osvětlení a upravíme stávající zeleň,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. V rámci provádění stavebních prací bude, podle jeho vyjádření, také nutná součinnost projektanta v rámci autorského dozoru a koordinátora BOZP. Tyto činnosti si vyžádají částku zhruba 120 tisíc korun.

„Při samotné realizaci díla jsme zjistili, že zemní pláň je neúnosná v místě nově budovaných parkovacích ploch. Dále inženýrské sítě společnosti E.ON nejsou uloženy v normované hloubce a musí být proto přeloženy na náklad investora. V rámci bouracích prací byla tloušťka betonových chodníků místy až 200 mm, což bylo nad předpoklad projektu. Tyto vícepráce a byly vyčísleny zhotovitelem na částku 300 tisíc korun,“ doplnil náměstek Fišer.

Navýšení financí za vícepráce schválili na svém včerejším jednání (27. 8. 2018) zastupitelé města Prostějova.


Kostelecká

Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 28.8.2018 9:21:27 | přečteno 170x | Anna Kajlíková
load