Úvodní strana > Aktuality archiv > Ustavující zasedání Zastupitelstva města Prostějova

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Prostějova

RADNICE PROSTĚJOV (4)

Proběhne 30. 10. 2018 od 10:00 hodin v obřadní síni radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

Magistrát města Prostějova v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Prostějova, svolaného dosavadní primátorkou RNDr. Alenou Raškovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích

Navržený program:

1. Zahájení
2. Složení slibu členů Zastupitelstva města Prostějova
3. Schválení programu
4. Volba volební komise
5. Rozhodnutí o způsobu voleb
6. Stanovení počtu členů rady města a počtu uvolněných členů zastupitelstva města
7. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni
8. Volba primátora, náměstků primátora a dalších členů rady města
9. Rozdělení pravomocí náměstků primátora v samostatné působnosti statutárního města Prostějova
10. Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova
1 Odměna za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění, do 31. 12. 2018
2 Odměna za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění, od 1. 1. 2019
3 Náhrada ušlého výdělku některým neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova v souvislosti s výkonem jejich funkce
11. Zřízení Finančního výboru a volba předsedy a členů výboru
12. Zřízení Kontrolního výboru a volba předsedy a členů výboru
13. Veřejné projednání rozpočtu města
14. Zveřejnění odměn členů dozorčí rady Lesů města Prostějova a Dřevo Prostějov
15. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
16. Závěr


Prostějov 23. 10. 2018

RNDr. Alena Rašková v.r.
primátorka města Prostějova


Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 23.10.2018 13:10:47 | přečteno 413x | Anna Kajlíková
load