Úvodní strana > Aktuality archiv > Územní studie mají vnést do výstavby řád

Územní studie mají vnést do výstavby řád

Prostějov letecký snímek

Nová rozpočtová opatření, která předložil Odbor územního plánování a památkové péče má zamezit nekoncepční výstavbě v Prostějově. Jde o pětici radou schválených opatření.

 

V platném územním plánu jsou vymezeny lokality, pro které je nutno vypracovat územní studii. Jednou z nich je oblast ve Vrahovicích, konkrétně prostor mezi ulicemi Jano Köhlera a Hrázky. Zde je navrženo subcentrum a u studie bude kladen důraz na dopravní řešení v souvislosti s vybudováním hromadných garáží.

„Zadávací řízení na zpracování této studie bylo vypsáno prostřednictvím elektronického nástroje PPE System. Po vyhodnocení byla posouzena jako nejvhodnější nabídka, kterou předložil Ing. arch. Petr Brožek, Třešť,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Studie bude stát 46,5 tisíc korun.

Další územní studie se dotýká lokality ulic Barákova – Vrahovická, propojení s Držovicemi.

„V této studii budou řešeny prostorové vazby automobilové, železniční, cyklistické, pěší a veřejné autobusové dopravy, odstavné a parkovací plochy, plochy zeleně s ohledem na podporu případných protihlukových opatření a zlepšení estetiky území,“ vysvětlil náměstek Zdeněk Fišer. 

Na zpracování této studie bylo vypsáno prostřednictvím elektronické aukce zadávací řízení. Po jeho vyhodnocení byla posouzena jako nejvhodnější nabídka, kterou předložil Ing. arch. František Fröml, Prostějov. Rozpočtové opatření je ve výši 185 tisíc korun.

Třetí studie se dotýká malé průmyslové zóny Brněnská – východ.

„Zabývá se řešením veřejné technické infrastruktury a veřejných prostranství. Jedná se o území mezi Brněnskou ulicí a dálnicí,“ doplnil náměstek Fišer. Po vyhodnocení elektronické aukce zadávacího řízení byla posouzena jako nejvhodnější nabídka, kterou předložil architektonický atelier KNESL+KYNČL s.r.o., Brno, ve výši 72. tisíc korun. Další rozpočtové opatření se dotkne lokality Jezdecká kasárna.

„Studie dá důraz na variantní řešení území mezi blokem ulic Lidická, Jezdecká, Šárka a Studentská. Předpokládá se zde návrh podporovatelného bydlení, popřípadě komunitních domů, využití organizace veřejného prostoru, zeleně a okolní zástavby,“ upřesnil náměstek Zdeněk Fišer.  Nejvhodnější nabídku v elektronické aukci předložil Ing. arch. František Fröml, Prostějov. Cena je 60 tisíc korun. Poslední územní studií, kterou Rada města Prostějova odsouhlasila, byla pro oblast veřejného prostranství přednádražního prostoru, dopravního terminálu.

„Návrh bude obsahovat prověření řešení všech složek dopravy v návaznosti na uspořádání nástupních ploch, dotvoření zeleně a estetického pobytového prostoru,“ popsal Zdeněk Fišer. Elektronická aukce vyhodnotila jako nejvhodnější nabídku tu, kterou předložil Ing. arch. Petr Brožek, Třešť. Studie si vyžádá náklady ve výši 93,5 tisíc korun.


Vytvořeno 16.3.2016 7:23:33 | přečteno 717x | Anna Kajlíková
load