Úvodní strana > Aktuality archiv > V blízkosti ulice Říční se bude rozšiřovat zeleň

V blízkosti ulice Říční se bude rozšiřovat zeleň

ZELEŇ ŘÍČNÍ

Více zeleně – téma, které budou řešit zastupitelé.

Rada města Prostějova odsouhlasila finance potřebné k rozšíření zeleně v blízkosti ulice Říční a doporučuje zastupitelům tento krok schválit.

„Stále se snažíme o rozvoj zeleně ve městě. Tentokrát chceme do této oblasti, v okolí ulice Říční, “poslat“ 2,8 milionu korun (včetně DPH). Plánujeme využít také dotační možnosti, které se městu nabízí. Zde můžeme očekávat částku ve výši až osmdesát procent uznatelných nákladů akce,“ uvedl primátor města Prostějova František Jura.

Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby zvítězila místní firma společnost FCC Prostějov.
 
Jak uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal, zmíněná částka obsahuje také platby, které vyžadují nájmy nebo třeba autorský dozor.
„Z důvodu nutnosti provádění prací na pozemku ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p., je třeba zaplatit nájemné. Dále je nezbytné zaplatit odvod za odnětí ze zemědělského půdního fondu či autorský dozor. V souvislosti s možnou dotací, bude třeba platit také úpravu projektové dokumentace.“

Náměstkyně primátora Milada Sokolová, která se věnuje otázce životního prostředí, zdůraznila:

„Cílem projektu je rozšíření ploch krajinné zeleně, zpřístupnění a využití lokality pro aktivní městskou rekreaci. Například již dříve vybudovaná lávka pro pěší propojila lokalitu s levým břehem Hloučely. Realizace rozšíření zeleně bude probíhat ve dvou etapách a to od května do konce října 2019 (nejprve stavební objekty a na podzim výsadba zeleně). Celkem zde bude vysazeno 31 stromů a cca 1200 metrů čtverečných keřů. Jsem ráda, že dojde k další výsadbě stromů a dalšímu ozelenění města.“

Foto: MMPv
Vytvořeno 10.4.2019 9:07:32 | přečteno 281x | Anna Kajlíková
load