Úvodní strana > V měsíci květnu zahajuje „Regenerace sídliště Šárka“

V měsíci květnu zahajuje „Regenerace sídliště Šárka“

sarka revital1

Upozorňujeme obyvatele na zahájení první etapy investiční akce „Regenerace sídliště Šárka v Prostějově“. Stavbaři zde začínají 2. května 2016.

 

„Stavební činnosti budou probíhat na základě vydaného povolení tak, aby bylo omezení dopravy co nejmenší. Dotknou se prací na chodnících, parkovištích, komunikaci, veřejném osvětlení, kanalizační síti a veřejné zeleni v okolí tamních nemovitostí,“ uvedl vedoucí Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova Antonín Zajíček a doplnil, že v průběhu prací lze očekávat, že bude muset být omezen jak příjezd, tak i přístup k jednotlivým nemovitostem sídliště.

„Žádáme tímto o vstřícnost při řešení problémů. Předpokládáme, že stavební práce budou dokončeny nejpozději do konce měsíce srpna 2016 a sadové úpravy, tedy výsadba stromů a keřů, do konce října 2016,“ doplnil Zajíček.

Předpokládané náklady na kompletní obnovu a modernizaci jsou vyčísleny na zhruba 80 milionů korun. Fyzická realizace bude rozdělena do čtyř funkčních celků.

  1. funkční celek, období: 2. 5. 2016 - 25. 8. 2016 (etapa 1)

Předmětem první etapy jsou stavební úpravy v západní části sídliště přiléhající k ulici Jezdecká.

„Tato část řeší komunikace včetně parkování a odvodnění, dešťovou kanalizaci, nové dlážděné a mlatové chodníky, pojížděné a rekonstruované chodníky včetně zálivů pro lavičky, přeložky vedení nízkého napětí, kácení dřevin a nové výsadby zeleně, zástěny pro kontejnery a prvky mobiliáře,“ vyjmenoval první náměstek Zdeněk Fišer a doplnil další části regenerace:

 2. funkční celek, období: 2. 5. 2017 - 25. 8. 2017 (etapa 2 a 3)

 3. funkční celek, období: 2. 5. 2018 - 25. 8. 2018 (etapa 4 a 5)

 4. funkční celek, období: 2. 5. 2019 - 25. 8. 2019 (etapa 6).

Rekonstrukci bude provádět firma HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.. Za Magistrát města Prostějova bude provádět stavební dozor pracovník Odboru rozvoje a investic Petr Brückner. Pokud bude třeba bližších informací, poskytne je Petr Brückner, telefon 582 329 361 (volat nejlépe mezi 8,00 až 9,00 hod. ráno). Práce na stavbě bude řídit stavbyvedoucí Ondřej Šigut, telefon 734 211 833.


Vytvořeno 21.4.2016 12:42:22 | přečteno 760x | Anna Kajlíková
load