Úvodní strana > Aktuality archiv > V otázkách zadržování vody v krajině či zvýšení podílu zeleně pomůže Územní studie krajiny

V otázkách zadržování vody v krajině či zvýšení podílu zeleně pomůže Územní studie krajiny

Prostějov letecký snímek

Radní odsouhlasili přípravu odborného dokumentu, který umožňuje komplexní přístup k řešení krajiny, zejména v nezastavěném území, s využitím koordinační úlohy územního plánování.


 

Tento odborný dokument bude mimo jiné řešit například zadržování vody v krajině, protierozní opatření či zvýšení podílu zeleně v krajině.

„Dokument se zpracovává pro celé území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov (tedy bývalý okres, mimo Konicko). Sloužit bude jako podklad pro přípravu a změny územně plánovací dokumentace obcí, pro rozhodování stavebních úřadů, k ověření a doplnění jevů v územně analytických podkladech, jako podklad pro činnosti a přípravu dalších odborných materiálů v oblasti životního prostředí a podobně,“ uvedla náměstkyně primátorky Ivana Hemerková a doplnila, že předpokládané zahájení prací je od 1. března 2017, požadovaný termín předání dokončené kompletní studie pak do 30. září 2018. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 3,7 milionu korun (bez DPH).

Vypracování územní studie krajiny bude financováno z prostředků města a následně z 90ti procent refinancováno z dotačních prostředků, poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. V návrhu rozpočtu města Prostějova pro rok 2017 je na projekt navržena částka 3,5 milionu korun. Tato částka plně pokrývá financování zakázky v r. 2017. Na základě výsledku zadávacího řízení bude odpovídající zbývající částka zařazena do návrhu rozpočtu pro rok 2018.

Výzva k podání nabídek bude zaslána sedmi možným dodavatelům.


Foto: MMPv


Vytvořeno 5.12.2016 7:41:24 | přečteno 339x | Anna Kajlíková
load