Úvodní strana > Aktuality archiv > V příštím roce dojde k vybudování prvního nového biocentra v Prostějově!

V příštím roce dojde k vybudování prvního nového biocentra v Prostějově!

bio

Centrum o rozloze 5,5 hektaru vznikne za bývalou cihelnou. 

Biocentrum bude mít podobu zapojených skupin listnatých stromů a keřů s otevřenými plochami lučních trávníků. Vysazeny tady budou přirozené druhy stromů jako jsou lípa srdčitá, lípa velkolistá, javor babyka, javor mléč, habr obecný, jeřáb břek nebo dub zimní. Stromy budou vysazovány ve skupinách jako malé lesnické výpěstky, větší stromy bodově jako solitéry v otevřených lučních trávnících. Keře budou vysazeny takové, aby jejich plody byly zajímavé zejména pro místní živočichy. Budou to například lísky obecné, hlohy nahosemenné, ptačí zoby, trnky obecné, kaliny řešetláky, brsleny evropské, svídy krvavé nebo černé bezy," popsala plánovanou výsadbu náměstkyně primátora Milada Sokolová, která zodpovídá za životní prostředí. V prvních třinácti letech budou tato nová společenstva chráněna oplocenkou proti zvěři. Realizace tohoto biocentra a části biokoridoru je plánovaná na podzim 2023. Finanční odhad se pohybuje okolo deseti milionů korun - až pětaosmdesát procent částky je možno uhradit z dotací.

Na biocentrum Za Cihelnou navazují další dvě etapy, které propojují území od bývalé cihelny až k Žešovskému rybníčku. Zde by v následujících letech mělo vyrůst další biocentrum a tři biokoridory. Součástí návrhu jsou také terénní modelace – sytém tůní, který by zadržoval dešťové srážky z polí.

Město dlouhodobě řeší obnovu přilehlé krajiny Prostějova. V minulých letech byly zpracovány krajinářské studie - cílem je posílit přirozené vztahy v intenzivně obhospodařované krajině hanáckých polí. Krajina by v ideálním stavu byla protkána sítí remízků, stromořadí, keřových nebo travnatých pásů, které slouží zejména pro život a pohyb zvířat. Tento propojený zelený systém by pomáhal zadržovat dešťové srážky, snižoval větrnou a vodní erozi, zachytával prach z polí a podporoval rozmanitost druhů v přírodě. V neposlední řadě by tento funkční územní systém ekologické stability sloužil lidem k rekreaci mimo město," přiblížil náměstek Jiří Rozehnal, na jehož Odboru rozvoje a investic plány vznikají.

Další informace: ZDE


Zdroj a foto: ORI

bio

bio

bio

 
bio2

bio2

 
bio1

bio1

 
 
Vytvořeno 7.7.2022 10:05:52 | přečteno 1604x | Anna Kajlíková
load