Úvodní strana > Aktuality archiv > V Prostějově bude stavět další investor

V Prostějově bude stavět další investor

pr zona

Prostějovská průmyslová zóna nabídne další možnosti v oblasti zaměstnanosti regionu.


Rada města Prostějova vyhlašuje záměr prodeje části pozemku p.č. 6559/1 o výměře cca 20.370 m2. Uvedený pozemek je součástí rozvojové plochy Brněnská – jih. Pro celou rozvojovou plochu platí územní studie Malá průmyslová zóna Brněnská – západ. Stavět by zde měla místní společnost, která uvedla, že má velké zkušenosti s vývojem, konstrukcí, samotnou výrobou vstřikovacích forem a následném vstřikování plastových dílců.

„S výrobky této společnosti se lze setkat u řady domácích i zahraničních odběratelů, zvláště v oblasti elektrotechnického, automobilového, spotřebního a potravinářského průmyslu,“ upřesnil náměstek primátorky Jiří Pospíšil (PéVéčko) a doplnil, že nynější podnájemní prostory neumožňují této společnosti další rozvoj. Společnost počítá s realizací výstavby výrobní haly do jednoho roku od podpisu smlouvy. Jejich aktivita v Prostějově bude mít, dle vyjádření firmy, dvě etapy.

„Do tří let by měla být dokončena etapa první, což je výstavba zmíněné haly. Administrativní prostory a skladovací prostory by byly součástí druhé etapy výstavby s dokončením do pěti let od podpisu smlouvy,“ vysvětlil Pospíšil. V kupní smlouvě se kupující zaváže provést na převáděném pozemku výstavbu nové výrobní haly včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 5 let po uzavření kupní smlouvy; pro případ prodlení kupujícího se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta a možnost Statutárního města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit. Zřízeno bude věcné předkupní právo Statutárního města Prostějova k převáděnému pozemku, dále věcné právo zákazu zcizení nebo zatížení převáděného pozemku. Při prodeji bude uplatněn systém aplikace kaucí.

Společnost KP - KOPRO s.r.o. není dlužníkem Statutárního města Prostějova.


Mapa: MMPv

Vytvořeno 9.10.2017 14:48:51 | přečteno 429x | Anna Kajlíková
load