Úvodní strana > Aktuality archiv > V Žešově vládla pohodová atmosféra

V Žešově vládla pohodová atmosféra

o tgm rotator

Politici se sešli s obyvateli Žešova. Řeč se točila kolem opravy průtahu obcí, revitalizace tamního rybníka, hluku z dálnice nebo úbytku obyvatel.

 

V hasičské zbrojnici se diskutovalo v přátelské atmosféře a lidé se zajímali o různé oblasti týkající se jejich života. Diskuzi zahájila primátorka města Prostějova Alena Rašková. Přítomní zástupci města si hned v úvodu vyslechli pochvalu za opravenou cestu směrem k tamní palírně, rekonstrukci mateřinky, novou cyklostezku nebo třeba pochvalu za vymizení zápachu z kanalizace. Následovalo tradiční téma pro prvního náměstka primátorky Zdeňka Fišera, tedy informace o provedených a plánovaných investicích. Přítomné hlavně zajímalo, jak postupují práce kolem nového průtahu obcí.

„Silnici máme vyprojektovanou už z dřívější doby, teď musíme projekt upravit podle nových předpisů. Schůzka s projektantem bude hned zítra,“ uvedl Fišer, který tuto investiční akci považuje za prioritní. Zda se budou v rámci komunikace opravovat také chodníky a boční ulice vyložil lidem vedoucí Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova Antonín Zajíček.

„Chodníky jsou součástí projektové dokumentace. Ulička vedoucí k čistírně odpadních vod a ulička k náhonu už ale součástí projektu nejsou.“  Řeč přišla také na revitalizaci rybníka. Tu ovšem v současnosti brzdí majetkoprávní vztahy.

„Revitalizaci máme nachystanou, ale nemůžeme stavět takzvaně na cizím. Jakmile bude pozemek převeden do vlastnictví města, můžeme začít pracovat,“ vysvětlil náměstek Fišer.

Místní se dotazovali také na stavbu rekreační cyklostezky ve směru do Němčic nad Hanou. Její budoucí trasa je však z velké části mimo katastr města Prostějova a téma se proto týká spíše okolních obcí. Jakmile budou o projektu jednat, město se připojí. Neméně zásadní pro obyvatele Žešova je také téma vylidňování této místní části města. Jako jeden z důvodů tohoto stavu vidí nedostatek míst, kde by se mohli scházet, například absenci restaurace. Tématem, které se také dostalo takzvaně na stůl, byl i hluk z blízké dálnice.

„Výsadba ochranné zeleně kolem dálnice je problém. Správce nám sdělil, že nic takového nepovolí a nepovolil ani keřové pásmo. Posléze část osazení v některých místech, které vlastní, připustil jako možný. Jednou z variant je výkup pozemků od občanů - u nejhlučnější části dálnice - a tam protihlukovou zeleň vysadit,“ uvedla náměstkyně Ivana Hemerková, která tuto variantu vidí jako nejméně problematickou. Její slova doplnil náměstek Jiří Pospíšil, který má výkupy pozemků na starosti.

„Podíváme se na majetkoprávní vztahy a předložíme materiál na jednání rady města. Výkupy nikdy nebývají jednoduché. Právě zde v Žešově při odkupu pozemků pro cyklostezku jsme se s tím setkali a dlouho je řešili. Stejná situace je například u budoucího severního obchvatu města. Od dubna loňského roku se pracovní skupině podařilo dostat takzvaně pod smlouvu většinu pozemků. To je obrovský úspěch. Zbývá několik jedinců, se kterými se musíme dohodnout. Doufám, že během příštího roku bude vše připraveno.“

Na závěr setkání primátorka Alena Rašková všechny přítomné požádala, aby při možných problémech neváhali a ihned volali příslušný odbor.

„Dejte nám vědět a my pak můžeme sjednat nápravu. Sami se třeba o problému dozvíme až po nějakém čase a přitom prodleva není nutná.“


Ze setkání s občany bude pořízen zápis, který bude zveřejněn na webu města a zaslán osadnímu výboru.


Foto: MMPv

Vytvořeno 25.10.2017 12:58:48 | přečteno 191x | Anna Kajlíková
load