Úvodní strana > Aktuality archiv > Veřejné projednání návrhu protipovodňových opatření v Kostelci na Hané

Veřejné projednání návrhu protipovodňových opatření v Kostelci na Hané

o_radnice-mensi.jpg

Další veřejné projednání zpracovávané „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města Prostějov“ proběhlo v úterý dne 30. 6. 2015 od 17,00 hod. v multimediálním sále Základní školy a mateřská školy Kostelec na Hané.

banner-ori-vrahovice-oprava.jpg

 

Dosavadní výstupy ze studie, jejíž zpracování je dotačně podporováno Státním fondem životního prostředí, byly místním občanům představeny jejími autory ze společnosti Pöyry Environment a.s., Ing. Jiřím Švancarou a Ing. Danielem Brázdou. Představeno bylo všech 25 navrhovaných opatření. Největší pozornost pak byla věnována poldru na Českém potoce a bočním poldru na Romži.
Stejně jako na veřejném projednání ve Vrahovicích i zde místní občané nabízeli řadu alternativních opatření, která by mohla přispět ke snížení povodňového ohrožení. Přispívali také svými praktickými zkušenostmi s chováním Romže a Českého potoka při povodňových průtocích. Navrhované úpravy stávajících přehrádek na Romži však jsou svojí kapacitou a možností ovlivnění povodňových průtoků výrazně méně kapacitní, oproti představeným návrhům poldrů.
Poldr na Českém potoce by mohl mít celkovou kapacitu až 690 tis. m3 a dokázal by zachytit prakticky celou stoletou povodeň. Boční poldr na Romži by svojí kapacitou až 650 tis. m3 dokázal transformovat případnou stoletou povodeň na povodeň dvacetiletou, která by v zastavěných částech Vrahovic neměla způsobit výraznější škody.
Pokud se podaří potvrdit technickou realizovatelnost těchto poldrů, dokázaly by společně bezpečně zachytit například padesátileté povodně, které Vrahovice opakovaně zasáhly v letech 2005 a 2006. I realizace těchto poldrů však bude záviset zejména na vůli vlastníků dotčených pozemků, nutných pro jejich realizaci.
Prezentaci ze včerejšího projednání zde dáváme k dispozici, aby si ji mohli nejen připomenout účastnící veřejného projednání, ale případně se s navrhovanými opatřeními blíže seznámit i občané, kteří se projednání nemohli zúčastnit.

 

Prezentaci ve formátu Pdf naleznete ikona souboruzde (2,75 MB)

 

-ORI-

Vytvořeno 1.7.2015 6:00:00 | přečteno 288x | Mgr. Jana Gáborová
load