Úvodní strana > Více zeleně v Prostějově a rozšíření biokoridoru

Více zeleně v Prostějově a rozšíření biokoridoru

DSC 0017

Záměr, kterým se, mimo jiné, zabývali radní na svém posledním jednání.


Na stole ležely dva projekty „Rozšíření biokoridoru Hloučela, I. etapa“ a „Ozelenění ulice Krasická“. Oběma dali radní zelenou. Odsouhlasili tak přípravu a podání žádostí o dotace na jejich realizaci v rámci 30. výzvy vyhlášené Ministerstvem životního prostředí k předkládání žádostí z Operačního programu Životní prostředí.  Podporovanými projekty jsou právě ty, které mají zacíleno na revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

„Jedná se o podporovaná opatření na zakládání nebo obnovu například vodních prvků, zakládání prvků veřejné zeleně tedy parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, zatravněných ploch, na obnovu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně například na revitalizační zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající výsadby a tak dále,“ nastínil část dotační oblasti první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Podle jeho slov je třeba žádosti poslat do 31. 5. 2016, kdy se termín uzavírá.

„Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt činí 250 tisíc korun (bez DPH), výše dotace je do šedesáti procent,“ dodal Fišer.


Vytvořeno 6.5.2016 7:22:51 | přečteno 454x | Anna Kajlíková
load