Úvodní strana > Aktuality archiv > Výkup pozemků pro regeneraci sídliště Šárka

Výkup pozemků pro regeneraci sídliště Šárka

Šárka pozemky

Rada města Prostějova v souvislosti s uvažovanou regenerací sídliště Šárka musí vyřešit některé majetkoprávní vztahy k pozemkům, jichž se uvažovaná stavba dotkne. Doporučuje proto zastupitelům schválit výkupy parcel, které budou součástí této regenerace a nejsou doposud v majetku města Prostějova.

 

„Obrátili jsme se na vlastníka pozemků parcelních čísel 3700/33, p.č. 3700/34, p.č. 3702/6, p.č. 3710/24, p.č. 3710/25 a p.č. 6753/37, vše v katastru města Prostějova, v jehož držení jsou tyto veřejně přístupné plochy s žádostí o odkup. Majitel s prodejem souhlasí,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil a zdůraznil, že se také podařilo požadovanou cenu za odkup snížit.

„Domluvili jsme se na kupní ceně 400 korun za metr čtverečný. Původní požadavek vlastníka byl o sto korun vyšší. Nakonec jsme našli shodu,“ vysvětlil náměstek Pospíšil.

Majetkoprávní vztahy je třeba vyřešit také u dalších pozemků parcelních čísel 3710/18 a  6757/8, které leží v oblasti čekající na regeneraci. Jsou v držení dvou majitelek a město nechalo na žádost prodávajících zpracovat znalecký posudek na stanovení obvyklé ceny předmětných pozemků. Posudkem byla stanovena obvyklá cena pozemků ve výši 350 Kč/m2.

„Na předmětných pozemcích se nachází kabelové vedení NN, vodovodu, NTL plynovodu a vedení sdělovacího kabelu včetně jejich ochranných pásem,“ doplnil informace Jiří Pospíšil a dodal, že potřebná částka na výkup všech zmíněných pozemků je 149.000 Kč.


Mapka: MMPv

Vytvořeno 20.1.2016 14:48:39 | přečteno 360x | Anna Kajlíková
load