Úvodní strana > Aktuality archiv > Výkupy pozemků pro tzv. Severní obchvat

Výkupy pozemků pro tzv. Severní obchvat

Severní obchvat

Jak pokročila jednání s vlastníky pozemků ohledně jejich odkupu?


Město Prostějov se průběžně snaží zajistit zlepšení komplikované dopravní situace zejména středu Prostějova. O tom, že k přesunu části dopravní zátěže do vhodnějšího území by pomohl takzvaný Severní obchvat, jsme již informovali.

Investice s rozpočtem přes 400 milionů korun dostala zelenou v souvislosti s novým evropským dotačním cyklem a přesněji po konstituci prostoru olomoucké aglomerace, která se následně zapojila do projektu integrovaných územních investic (ITI). 

„Schválením integrované strategie olomoucké aglomerace na podzim loňského roku, se otevřela jedinečná možnost čerpat na uvedenou akci až tři sta milionů korun. Je třeba zdůraznit, že investorem obchvatu bude Olomoucký kraj, v jehož majetku silnice II. třídy jsou. Město Prostějov je v pozici úzce spolupracujícího partnera, jehož eminentním zájmem je pomoci projekt v zájmu svých občanů realizovat,“ uvedl uvolněný radní města Prostějova Jaroslav Šlambor a doplnil, že kraj a město loni v tomto smyslu uzavřeli smlouvu o vzájemné spolupráci. Slabým místem celého záměru je získání pozemků, které budou stavbou dotčeny.

„Při vědomí toho, že vlastníků, kterých se záležitost dotýká je téměř sto dvacet je jasné, že jde o úkol po všech stránkách náročný. Jediným schůdným řešením problému je cesta osobních jednání s majiteli. Kraj i město společně zřídili v prostějovském Společenském domě kancelář, angažovali dva odborníky ing. Jiřího Rozehnala a Romana Karšulína, kteří se do jednání pustili,“ dodal radní Šlambor.

Ke dni 31.12.2016 bylo v této kanceláři podepsáno 65 budoucích kupních smluv. Vzhledem k celkovému počtu vlastníků jde tedy o více jak polovinu potřebného objemu s tím, že od 2.1.2017 budou jednání dál pokračovat s cílem dosáhnout maximálně možného počtu uzavřených smluv a to do konce poloviny letošního roku.

„Obecně lze konstatovat, že převážná většina vlastníků pozemků chápe důležitost a potřebnost této investiční akce. Pokud existují výhrady k návrhu smluv, pak k některým podmínkám prodeje, či chcete-li odkupu. Není ovšem jiné cesty než trpělivé a korektní jednání, vysvětlování vzájemných stanovisek. O to se pracovníci kanceláře snaží a ve většině případů se setkávají s pochopením a vstřícností vlastníků,“ uzavřel Jaroslav Šlambor.

Investor i město věří, že se podaří zásadní problém ve formě majetkoprávního vypořádání úspěšně vyřešit.


Foto: MMPv

Vytvořeno 6.1.2017 8:08:28 | přečteno 737x | Anna Kajlíková
load