Úvodní strana > Aktuality archiv > Výročí Ondřeje Přikryla

Výročí Ondřeje Přikryla

květiny ve váze

Jeho osobnost připomíná v Prostějově pamětní deska a náměstí.

Národ ztrácí velkého syna, Haná vůdce a zaníceného pěvce. Skřivan dopěl – a zmlknul navždy!  Tato slova najdeme v Hlasech z Hané 23. prosince 1936. 22. prosince 1936 v Prostějově zemřel významný politický činitel, lékař a hanácký básník Ondřej Přikryl.

Narodil se 26. 11. 1862 v rolnické rodině ve Výšovicích. V roce 1881 absolvoval studia na Slovanském gymnáziu v Olomouci a v roce 1886 medicínu v Praze. V roce 1887 se usadil jako praktický lékař v Prostějově. Zapojil se do politického a veřejného dění města. V roce 1892 přispěl svým působením k porážce německé strany a k nastolení české samosprávy pod vedením Karla Vojáčka. Politicky se zapojil do Českého politického spolku (pobočky mladočeské strany na Moravě, později moravské lidové strany). V letech 1901–1928 byl členem obecního výboru města. Nemalou měrou přispěl k jeho hospodářskému a průmyslovému rozvoji. Podporoval aktivity v oblasti sociální a zdravotní (výstavba nemocnice, Liga proti tuberkulóze, městský sirotčinec a feriální osada na Stražisku).

Byl dlouholetým poslancem moravského zemského sněmu. V roce 1909 se podílel na schválení zemského zákona o upravení zdravotní služby v obcích. V letech 1913–1919 byl starostou města Prostějova. V této funkci s přehledem řešil složité otázky doby, především v oblasti zásobování občanů potravinami. Politické a veřejné působení zakončil v letech 1920–1925 jako senátor Národního shromáždění za národně demokratickou stranu. Byl aktivním členem řady spolků (např. Besedy, Orlice, Moravského kola spisovatelů). Byl také známým literátem. V hanáčtině napsal řadu básnických a prozaických knih. Patří mezi ně například Hanácky pěsničke, Ešče z Hané, Zápise krála Ječminka, Stréc detektiv, Meze chasó a vzpomínkové beletristické knihy Z těžkých dob Prostějova a Červánky Prostějova. Láska k Hané jej provázela až do posledních chvil života. Není divu, že krojovaní Hanáci mu vzdali poslední poctu při smutečním rozloučení v Prostějově 29. 12. 1936.  Ve své závěti stanovil, aby se jeho pohřeb konal žehem a ostatky měly být uloženy do rodné hanácké země. Tato závěť byla samozřejmě splněna.

Hrob navržený Janem Třískou a Miroslavem Putnou se nachází na čestném místě prostějovského hřbitova. Osobnost Ondřeje Přikryla v našem městě připomíná také pamětní deska a busta na domě č. 21 na Žižkově náměstí v Prostějově a název náměstí.

Hana Bartková


Vytvořeno 22.12.2016 6:59:06 | přečteno 444x | Mgr. Jana Gáborová
load