Úvodní strana > Aktuality archiv > Výsledek řízení o přestupku statutárního města Prostějova proti volebnímu zákonu

Výsledek řízení o přestupku statutárního města Prostějova proti volebnímu zákonu

Radničky

Rada města Prostějova rozhodla podat správní žalobu proti rozhodnutí Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

Rada města Prostějova rozhodla podat správní žalobu proti rozhodnutí Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí ze dne 15. 11. 2017 a souhlasí s právním zastoupením statutárního města Prostějova v soudním řízení společníky Advokátní kanceláře Ritter-Šťastný, Olomouc.

Dne 17. 10. 2017 bylo Úřadem pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen Úřad) Magistrátu města Prostějova doručeno Oznámení o zahájení řízení o přestupku. Město se podle názoru Úřadu mělo dopustit přestupku tím, že v rozporu zákonem o volbách do Parlamentu České republiky umožnilo v Prostějovských radničních listech, zpravodaji města Prostějova, číslo 9, ročník 2017, dne 27. září 2017 na straně 13, zveřejnění písemného vyjádření k probíhající volební kampani do Poslanecké sněmovny paní Miladě Sokolové a panu Tomáši Blumensteinovi za klub ODS. Toto vyjádření mohlo naplňovat znaky volební kampaně.

„Advokát ve svém stanovisku k zahájení řízení o přestupku, podaném Úřadu ve stanovené lhůtě odůvodnil náš názor na danou věc a navrhl, aby správní orgán v souladu se zákonem řízení zastavil. Statutární město Prostějov bylo ale uznáno vinným ze spáchání přestupku volebního zákona a za to mu byla udělena jako správní trest pokuta ve výši dvacet tisíc korun a na náhradě nákladů řízení je dále povinno zaplatit částku ve výši jeden tisíc korun,“ uvedla primátorka Alena Rašková s tím, že se město i nadále domnívá, že ke spáchání přestupku nedošlo. Proti tomuto rozhodnutí není možný žádný řádný opravný prostředek. Možné je se mu bránit správní žalobou ke Krajskému soudu v Brně.

„S ohledem na skutečnost, že se jedná o zcela novou skutkovou podstatu přestupku, považujeme za nutné obrátit se na soud tak, aby bylo najisto postavené, zda jednání, které Úřad považuje za přestupek, skutečně přestupkem je, či nikoliv. Z tohoto důvodu podáváme správní žalobu,“ doplnila Rašková. 

Pokuta bude zaplacena s tím, že v případě úspěchu při správní žalobě bude vymáhána zpět.


Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 7.12.2017 10:57:10 | přečteno 309x | Anna Kajlíková
load