Úvodní strana > Aktuality archiv > Výsledky hospodaření statutárního města Prostějova

Výsledky hospodaření statutárního města Prostějova

TGM radnice

Rozpočtové hospodaření statutárního města Prostějova skončilo v roce 2016 se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 38,62 mil. Kč.

 

Jde o výsledek, z hlediska rozpočtového hospodaření statutárního města Prostějova za rok 2016, velice příznivý. Hospodářského výsledku se podařilo dosáhnout zejména díky vyššímu plnění příjmové stránky rozpočtu (105,03 %) a také díky úspoře na výdajové stránce rozpočtu města, kde bylo uspořeno 14,35 % schváleného rozpočtu.

Z daňových příjmů se naplnily všechny sdílené daně. K pozitivnímu plnění došlo zejména u daně z příjmu fyzických osob, kde byl plánovaný rozpočet překročen o 15,58 mil. Kč a daně z přidané hodnoty o 11,23 mil. Kč. Celkové daňové příjmy (sdílené daně, výlučné daně, místní, správní poplatky apod.) dosáhly plnění 107,43 % upraveného rozpočtu (653,91 mil. Kč).

K výrazným úsporám došlo u neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů, především na nákupu služeb (11,61 mil. Kč - zejména konzultační, poradenské a právní služby, služby peněžních ústavů a školení a vzdělávání). Plně čerpány nebyly také ostatní neinvestiční výdaje (úspora 8,32 mil. Kč).

Hospodaření města za rok 2016 ověřila auditorská firma AUDIT TEAM, s. r. o., Olomouc s výrokem, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.  V rámci ověření účetní závěrky auditorská firma potvrdila, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a výsledku hospodaření  statutárního města Prostějova k 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.


Foto: MMPv

Vytvořeno 15.5.2017 8:04:44 | přečteno 355x | Anna Kajlíková
load