Úvodní strana > Výstavba tzv. severního obchvatu - prodají lidé své pozemky?

Výstavba tzv. severního obchvatu - prodají lidé své pozemky?

severní obchvat

Informace i výsledek jednání s majiteli pozemků v minulém týdnu, poskytl náměstek primátorky Pavel Smetana.

 

V únoru loňského roku bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí a probíhá aktualizace dokumentace pro stavební povolení. Samotné stavební povolení je možné získat po dořešení majetkoprávních vztahů. Problémem pro samotnou realizaci této důležité investiční akce za více než čtyři sta milionů korun jsou vzhledem k bezzubé legislativě výkupy pozemků. Plánovanou stavbou je totiž dotčeno přes sto dvacet vlastníků! Spousta z nich za cenu určenou soudním znalcem – tedy šest set korun za metr čtvereční – pozemky prodat nechce, avšak pro město ani kraj neexistuje jiná možnost, než se při výkupech pozemků řídit cenou určenou soudním znalcem – tedy nabídnout oněch zmíněných šest set korun za metr čtvereční.  Co se týče možnosti vyvlastnění, jde o proces složitý a časově náročný, bohužel legislativa v tomto procesu nijak výrazně nepomáhá.

„Sešli jsme se proto s majiteli pozemků, abychom jim věc znovu vysvětlili a zejména vyjasnili, proč nemůžeme vykupovat za vyšší cenu nebo případně proč nemůžeme vykoupit celý pozemek, ale jen tu část, která je potřebná pro výstavbu obchvatu,“ nastínil náměstek Smetana a dodal, že na setkání se dle prezenční listiny sešlo přes 50 majitelů parcel. Na místě se vyplňoval dotazník, zda lidé mají zájem pozemky prodat. Bezprostředně po ukončení akce se vrátilo 39 dotazníků, z nichž v žádném není uvedeno, že by majitel vysloveně nesouhlasil. Většina uvádí, že záleží na předložené kupní smlouvě, resp. smlouvě o smlouvách budoucích, tedy na podmínkách, které budou uvedeny písemně. Jednání se nebrání a někteří by dokonce chtěli prodat co nejdřív.

Náměstek Smetana se důrazně ohrazuje proti tvrzení některých opozičních zastupitelů, že kraj a město Prostějov se dlouhodobě o problematiku výstavby severního obchvatu nezajímá nebo že je v této věci laxní! Celý projekt, který připravuje Olomoucký kraj již od roku 2007, prošel dlouhým a složitým vývojem, včetně změny Územního plánu sídelního útvaru města Prostějova a vydání nových územních rozhodnutí.

„Po celou dobu se jedná s majiteli pozemků o odkupu, což není věc jednoduchá a určitou paralelu můžeme spatřovat například v letitém sporu státu s jednou konkrétní majitelkou pozemku, která jej odmítala prodat pro výstavbu dálnice. Zkrátka není pravda, že město ani kraj v této věci nic nepodniká,“ zdůraznil Smetana, který věří, že přestože jednání jsou tak dlouhá a náročná, podaří se společně s krajem stavbu severního obchvatu Prostějova připravit tak, aby bylo možné využít dotací z Evropské unie a realizaci této akce zahájit v roce 2019.


Foto: MMPv


severní obchvat

severní obchvat

severní obchvat

 
setkání sev obchvat

setkání sev obchvat

 
 
Vytvořeno 19.4.2016 12:51:26 | přečteno 602x | Anna Kajlíková
load