Úvodní strana > Aktuality archiv > Vzpomínka na Dušana Janouška

Vzpomínka na Dušana Janouška

D Janoušek foto

Připomínáme si devadesát let od narození akademického malíře, grafika a vysokoškolského pedagoga Dušana Janouška.

Narodil se 13. srpna 1928 v Prostějově v rodině středoškolského profesora a regionálního historika Vojtěcha Janouška. První kroky k výtvarnému umění učinil na zdejší reálce pod vedením Antonína Kameníka, Jiřího Votýpky a Jaroslava Porta. V letech 1945–1950 studoval u profesora Karla Langra na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Brně. Dále pokračoval ve studiu na katedře výtvarné výchovy Komenského univerzity v Bratislavě u Eugena Nevana. Studia ukončil v roce 1953. Po krátkém učitelském působení v Čadci se v roce 1955 vrátil do rodného města. Učil na pedagogické škole v Olomouci.
Janouškovo učitelské působení je spjaté s katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP v Olomouci (v letech 1959–1991). V roce 1984 byl jmenován profesorem pro obor kresba, grafika a kompozice. Řadu let byl také vedoucím katedry.
Byl rovněž vynikajícím výtvarníkem. Jeho doménou byla hlavně grafika. Uplatňoval v ní techniku dřevorytu, dřevořezu, linorytu, linořezu, leptu a suché jehly. Je autorem desítek grafických listů, bibliofilských tisků a drobné grafiky. Věnoval se také užitkové grafice (ex libris, plakáty, novoročenky, pozvánky, obálky publikací). Pro festival Wolkerův Prostějov navrhoval plakáty, katalogy a různé tisky. Výtvarně doprovodil díla Jiřího Wolkera, Vítězslava Nezvala, Vladimíra Holana a Josefa Kainara.
V Prostějově poprvé představil svoji tvorbu na kolektivní výstavě v Národním domě v roce 1951. Celkem zde vystavoval desetkrát. Poslední výstava se konala v roce 1995. Vystavoval také v zahraničí (např. USA, Belgie, Německo, Polsko, Francie, Španělsko, Itálie, Finsko). Svoji grafickou tvorbu prezentoval na bienále užité grafiky v Lublani a v Brně.
V jeho díle najdeme také řadu prostějovských motivů – zákoutí starého Prostějova, významné stavby i průmyslové objekty. Byl dlouholetým členem redakční rady Štafety, do které přispíval články a studiemi o zdejších výtvarnících, sochařích a architektuře. Jako spoluautor se podílel na drobných publikacích Národní dům v Prostějově a Nová radnice v Prostějově.
Jeho díla jsou zastoupena v městské obrazové sbírce, v Muzeu a galerii v Prostějově a v soukromých sbírkách a galeriích. Vytvořil osobitý malířský rukopis, ve kterém rozvíjel svoje vidění světa, dynamičnost, fantazii a kombinaci černých a bílých ploch v grafice.
Dušan Janoušek opustil výtvarný svět, přátele a blízké náhle a předčasně ve svých sedmašedesáti letech  – 31. ledna 1996.

Zdroj a foto: historička Hana Bartková

Vytvořeno 13.8.2018 6:40:04 | přečteno 349x | Anna Kajlíková
load