Úvodní strana > Aktuality archiv > Žádost o umístění edukativních tabulek na bývalém židovském hřbitově

Žádost o umístění edukativních tabulek na bývalém židovském hřbitově

DSC 0299

Ve středu 20.července 2016 byla doručena do datové schránky města Prostějova žádost o umístění edukativních tabulek na pozemku bývalého židovského hřbitova.

O záležitosti jsme informovali na webu města zde.

Text žádosti:

Vážení,

na webu Vašeho města jsem se dočetl o mém včerejším telefonátu s Bc. Nevrtalem i jeho emailu, který se týkal pokynu paní primátorky, že bez souhlasu s umístěním informačních a edukativních tabulek je na území starého židovského hřbitova nesmíme umístit. V telefonickém rozhovoru jsem pak požádal Bc. Nevrtala, aby magistrát vyslal ještě v průběhu pietního shromáždění na místo svého zástupce, který by se mnou tuto záležitost projednal. Pokud je mi známo, nikdo se za správu města na akci nedostavil. Je mi to líto.

Obracím se tedy na vedení města Prostějova s formální žádostí o přivolení k rozmístění 6ti typů informačních a edukativních tabulek na pozemku, pod nímž se nacházejí ostatky 1924 židovských občanů města Prostějova. Tabulky s výhradně vzdělávacími sděleními apelující zejména na zdravý rozum dnešních generací občanů by měly zůstat na místě až do 27. listopadu, což je den 200. výročí úmrtí Rabína Horowitze, jehož obnovený památník na pozemku již stojí.

Jsem přesvědčen, že Vaším přivolením k rozmístění tabulek jasně prokážete dobrou vůli vedení města respektovat pietu místa významného pro místní i mezinárodní židovskou komunitu.

Děkuji Vám za pochopení i vstřícný přístup.

S pozdravem

Michal Donath

P.S. S případným zveřejněním tohoto dopisu na magistrátním webu souhlasím.


Město Prostějov se záležitostí bude zabývat v pondělí 25. 7. 2016. Panu Donathovi byl se souhlasem 1. náměstka Ing. Fišera odeslán e-mail tohoto znění:

Vážený pane Donathe,

dovolte mi, abych Vám v prvé řadě sdělila, že umístění informačních a edukativních tabulek na pozemku města Prostějova nepodléhá pokynu primátorky RNDr. Aleny Raškové, ale standardnímu postupu. Obdobné záležitosti spadají do kompetence vedoucího Odboru správy a údržby majetku města MMPv Mgr. Libora Vojtka, který za vlastníka vydává písemný souhlas případně nesouhlas.  Standardním postupem je, že žádost přijde s dostatečným předstihem a je z ní patrný obsah a grafika rozmísťovaných předmětů či tabulek. Následně si vedoucí odboru správy a údržby majetku města vyžádá i stanovisko vedení města pro vydání souhlasu či nesouhlasu. Při rozhodování bere vedoucí odboru zejména v potaz, zda nedojde například k omezení užívání veřejného prostranství občany, ohrožení zdraví a bezpečnosti, či zda toto neznemožní údržbu (například sečení trávy).

Vaše žádost bude tedy projednána v pondělí dne 25. 7. 2016. O výsledku budete informován.

Zároveň mi dovolte, abych Vám sdělila, že Vámi umístěné tabulky na bývalém židovském hřbitově v Prostějově postupně padají a existuje nebezpečí, že budou odcizeny, poškozeny nebo ohrozí kolemjdoucí (ostré plastové hrany a hroty kovových tyčí). Stav edukačních tabulí průběžně dokumentujeme (pořizujeme fotodokumentaci) aby bylo zřejmé, v jakém stavu se nacházejí. Ty, které jsou v tuto chvíli popadané, uložíme z výše uvedených důvodů do prostor vyhrazených městem Prostějovem. Samozřejmě jsme připraveni předat Vám je zpět.

S přáním pěkného dne,

 Mgr. Jana Gáborová, ref.vnějších vztahů MMPv, 603 555 904
edukacni_cedule_hrbitov

DSCN0063

DSCN0063

 
DSCN0065

DSCN0065

 
DSCN0071

DSCN0071

 
DSCN2967

DSCN2967

 
DSCN2966

DSCN2966

 
DSCN2968

DSCN2968

 
DSCN2969

DSCN2969

 
 
Vytvořeno 21.7.2016 12:04:55 | přečteno 990x | Mgr. Jana Gáborová
load