Úvodní strana > Aktuality archiv > Zahajuje JARNÍ ÚKLID města

Zahajuje JARNÍ ÚKLID města

sber dvur prum

Jarní úklid proběhne v Prostějově stejně jako loni, v měsíci dubnu. Zahájen bude v pondělí dne 03.04.2017.

Počínaje tímto dnem budou po městě rozmisťovány velkoobjemové vany v termínech níže uvedeného seznamu. Stejně jako každý rok se bude odpad třídit na velkoobjemový - jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic (např. koberce, linolea, starý nábytek) a biologický (odpad ze zahrad), který se bude odkládat do speciálních pytlů.

Kontejnery – vany budou na místě vždy v určený den od 15 hodin a setrvají zde až do naplnění, nejdéle však do 18 hodin. Naplňování každé vany odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti FCC Prostějov, s.r.o., jelikož jsou vany určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad. Není možné do nich odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do van větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

3. 4. –  sídl. Hloučela – C. Boudy

 • sídl. Hloučela – Ant. Slavíčka

 • sídl. Hloučela – V. Špály

 • sídl. Hloučela – J. Zrzavého

  4. 4.-  sídl. Svobody – u staré benziny

 • J.V. Myslbeka, u tř. odpadu

 • Šmeralova – proti teplárně

 • Šmeralova – dál k rybníku

  5. 4. –  Waitova – Dr. Horáka

 • Mozartova

 • Okružní ul. za hostincem U posledního haléře

 • B. Němcové

  6. 4. –  Česká-Máchova

 • Riegrova

  - Drozdovice – u trafiky

  - Vícovská – V. Škracha

  7. 4. –   Fanderlíkova – u Sezaka

 • Fanderlíkova - školka

 • Kpt. O. Jaroše

 • Za velodromem, naproti č.8

  10. 4. –  Šárka – Spitznerova

 • Dolní – parkoviště u věžáků č. 26

 • Jezdecká – Puškinova

 • Husovo nám. – u školy

  11. 4. –   Arbesovo nám.

 • sídl. E. Beneše – za obchodem

 • sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní

 • V. Nezvala

  12. 4. –Trávnická – střed

 • Švabinského

 • Svatoplukova – střed

 • Joštovo nám.

  13. 4. – Dobrovského - Tylova

 • Libušinka

 • Dobrovského – parkoviště za obchodem

 • Vodní – Mlýnská

  18. 4. – Nerudova – domov důchodců

 • Kostelecká 11-15

 • nám. Spojenců

 • Bezručovo nám.

  19. 4. – Pod Kosířem – Palečkova - Pod Kosířem - Atletická

 • Rejskova

 • Volfova - Příční

  20. 4. – Žižkovo nám.

 • Husserleho nám.

 • nám. T. G. Masaryka (Zlatá brána)

 • Havlíčkova 43

  21. 4. – Žešov – hospoda

 • Žešov – u obchodu

 • Žešov – dětské hřiště

 • Žešov - hřiště

  24. 4. – Domamyslice – u samoobsluhy

 • Domamyslice – ul. 5.května

 • Domamyslice – u kapličky

 • Gen. Sachera

  25. 4. – Čechovice – u pošty

 • Čechovice – Luční

 • Čechovice – u kapličky

 • Čechovická u ZD

  26. 4. – Krasice – Západní

 • Krasice – Moravská za obchodem

 • Krasice – Na Brachlavě

 • Kosířská – Na Vyhlídce

  27. 4. – Vrahovice – Trpinky

 • Vrahovice – K. Světlé

 • Vrahovice – Čechůvky točna

 • Vrahovice – M. Alše - P. Jilemnického

  28. 4. – Vrahovice – u sídl. Svornosti

 • Vrahovice – Jano Köhlera

 • Vrahovice – J. Suka 


Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti FCC  Prostějov, s.r.o. na tel. 582 302 757 nebo 737 242 185 p. Kostlán a Magistrátu města Prostějova - Oboru správy a údržby majetku města - telefon 582 329 559 pí. Kovaříková.

 Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 29.3.2017 11:27:37 | přečteno 289x | Anna Kajlíková
load