Úvodní strana > Aktuality archiv > „Zákaz prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let“ - nápis už nestačí

„Zákaz prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let“ - nápis už nestačí

220 tabulka

Podnikatelé mají dojem, že nápisem tím splňují své zákonné povinnosti, je to omyl.


Česká obchodní inspekce preventivně upozorňuje na skutečnost, že běžně užívaný nápis „Zákaz prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let“ není dostatečný z pohledu zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tzv. „protikuřácký zákon“. Česká obchodní inspekce při kontrolách v terénu zjišťuje, že podnikatelé uvedením tohoto nápisu na provozovně mají dojem, že tím splňují své zákonné povinnosti, je to však omyl. 

Ust. § 5 odst. 2 věta první zákona č. 65/2017 Sb. ukládá prodejcům povinnost na místech prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret umístit pro spotřebitele zjevně viditelný text zákazu prodeje tohoto zboží osobám mladším 18 let.

Z výše uvedeného ustanovení vyplývá pro prodejce, kteří prodávají kromě tabákových výrobků rovněž kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření nebo elektronické cigarety, povinnost zmínit v textu informujícím o zákazu prodeje předmětného zboží osobám mladším 18 let výslovně všechny druhy tohoto zboží, které jsou na daném místě prodávány. Nestačí tedy pouze uvést, že se zakazuje prodej „tabákových výrobků“, jako tomu bylo dle staré právní úpravy účinné do 30. 5. 2017.

 Vzhledem ke skutečnosti, že nápis obsahující všechno výše uvedené zboží může být poměrně dlouhý, je v ust. § 5 odst. 2 věta druhá zákona č. 65/2017 Sb. nově stanovena minimální požadovaná velikost písma textu zákazu prodeje 2 cm (oproti původním 5 cm). Zbývající požadavky na text zákazu prodeje, tedy že musí být pro spotřebitele zjevně viditelný, pořízen v českém jazyce, černými tiskacími písmeny a na bílém podkladě, zůstávají nezměněny.

Pokud jde o text zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let, zde oproti právní úpravě účinné do 30. 5. 2017, vyjma snížení minimální požadované velikosti písma na 2 cm, k žádným změnám nedošlo.


Zdroj: ČOI


Vytvořeno 25.7.2017 7:03:10 | přečteno 1086x | Anna Kajlíková
load