Úvodní strana > Zakonzervování kasáren bude stát půl milionu korun

Zakonzervování kasáren bude stát půl milionu korun

Město Prostějov vypsalo výběrové řízení na zakonzervování hlavního objektu jezdeckých kasáren. V zadávacím řízení oslovilo pět zájemců. Nabídku předložili dva uchazeči. Jako nejvýhodnější vyhodnotila výběrová komise nabídku Prostějovské stavební společnosti PROSTAS s.r.o., s cenou 506 tisíc korun včetně DPH.

„Náklady na zabezpečení tedy už známe. Posoudili jsme také náklady na rekonstrukci hlavní budovy jezdeckých kasáren pro využití sociálního bydlení nebo seniorského komunitního bydlení a srovnali jsme to s variantou výstavby těchto bytů na zelené louce. Jednoznačně vychází náklady na novostavbu o třicet procent levněji než oprava stávající staré budovy,“ uvedl první náměstek Zdeněk Fišer. Rozpočtové náklady vychází podle projektu armády z roku 1998, na které byl zpracován nový výkaz výměr a položkový rozpočet. Výsledná cena rekonstrukce byla spočítána na 99 milionů korun. Náklady na novostavbu se srovnatelným počtem bytů vychází na 67 milionů korun.
„Navrhneme proto zastupitelům rozpočtové opatření na dokončení demolice hlavního objektu s tím, že je vyhlášeno výběrové řízení pro územní studii využití areálu kasáren. Jeho výsledkem bude postupné budování nového prostoru s byty pro seniory, popřípadě domy s pečovatelskou službou či byty sociálního charakteru podle toho, jaké dotace budou vypsány,“ doplnil Fišer.
Za první republiky sídlila v kasárnách část 6. jezdeckého pluku. Vzpomínka na něj zde zůstane i nadále. Jako památka bude zachována „jízdárna,“ což je budova, která plně tento pluk charakterizuje.

„Stavba byla doposud zachována téměř v původní podobě, včetně prvků fasády. To ale nemůžeme říci o hlavní budově kasáren, kde se v minulosti při opravách v sedmdesátých letech minulého století postupovalo ze strany armády hodně necitlivě. Architektonické fasádní prvky tady osekali a budově dali břízolitovou hladkou omítku. Z hlediska vyjádření památkářů objekt ztratil svou architektonickou hodnotu a není a nikdy nebyl zapsán jako památka. Jízdárna má ale fasádu stále původní, i když ani zde nejde o památku,“ uzavřel Fišer. Šestý jezdecký pluk je významný z pohledu historie Československa a například jeho historická bojová zástava je slavnostně nesena při významných státních příležitostech ve Vladislavském sále na Pražském hradě. 

Vytvořeno 30.11.2015 11:28:38 | přečteno 422x | Anna Kajlíková
load