Úvodní strana > Aktuality archiv > Zápis dětí do mateřských škol v Prostějově

Zápis dětí do mateřských škol v Prostějově

zapis8

Koná se v pátek  5. května 2017 od 8:00 do 17:00 hodin.

Spádové obvody mateřských škol jsou obecně závaznou vyhláškou č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol v územním obvodu statutárního města Prostějova, ve znění pozdějších předpisů, stanoveny takto:

I. OBVOD

Školský obvod pro Základní školu a mateřskou školu Jana Železného Prostějov - součást Mateřská škola Jana Železného Prostějov, sídliště Svobody 3578/78 a 3578/79 tvoří sídliště Svobody


II. OBVOD

Školský obvod

Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizace – součást Mateřská škola Prostějov, Rumunská ul. 23, součást Mateřská škola Prostějov, Mozartova ul. 43,

Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a – součást Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a, součást Mateřská škola Prostějov, Dvořákova ul. 5, součást Mateřská škola Prostějov, ul. Libušinka 18, součást Mateřská škola Prostějov, Žešov 81,

Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34 – součást Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34, součást Mateřská škola Prostějov, Květná ul. 4, součást Mateřská škola Prostějov, ul. A. Krále 16, součást Mateřská škola Prostějov, Hanačka 3,

Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24, příspěvková organizace,

Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizace – součást Mateřská škola Prostějov, Moravská ul. 30, součást Mateřská škola Prostějov, Raisova ul. 6,

Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14 – součást Mateřská škola Prostějov, ul. 5. května 7, Čechovice, součást Mateřská škola Prostějov, Mánesova ul. 15,

Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4 – součást Mateřská škola Prostějov, Husovo nám. 94,

Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova ul. 60 – součást Mateřská škola Prostějov, Fanderlíkova ul. 69

tvoří tyto ulice:

5. května, Aloise Fišárka, A. Jánského, Akátová, Aloise Krále, Anenská, Anglická, Antonína Slavíčka, Arbesovo nám., Atletická, Balbínova, Barákova, Belgická, Beskydská, Bezručovo nám., Blahoslavova, Bohumíra Dvorského, Bohumíra Šmerala, Bohuslava Martinů, Borová, Boženy Němcové, Brandlova, Bratří Čapků, Brněnská, Brodecká, Březinova, Budovcova, Bulharská, Cyrila Boudy, Čechovická, Čechůvky, Česká, Českobratrská, Čs. armádního sboru, Čs. odboje, Daliborka, Dělnická, Demelova, Divišova, Dobrovského, Dolní, Domamyslická, Dr. Horáka,  Dr. Uhra, Drozdovice, Družební, Družstevní, Duhová, Dukelská brána, Dvořákova, Dykova, Edvarda Valenty, Elišky Krásnohorské, Emila Králíka, Erbenova, Esperantská, Fanderlíkova,  Filipcovo nám., Finská, Floriána Nováka, Floriánské nám., Foerstrova, Francouzská, Fügnerova, Gabriely Preisové, Gen. Dudy, Gen. Kraváka, Gen. Sachera, Hacarova, Hanačka, Habrová, Havlíčkova, Hlaváčkovo nám., Hliníky, Hloučelní, Holandská, Hradební, Hrázky, Husitská, Husovo nám., Hvězda, Hyacintová, Hybešova, Chodská, Italská, Ivana Olbrachta, Jabloňová, J. B. Pecky, J. V. Myslbeka, Jana Kuchaře, Jana Olivetského, Jana Rokycany, Jana Švermy, Jana Zrzavého, Janáčkova, Jana Köhlera, Jaroslava Kaštila, Jaroslava Křičky, Jaroslava Kučery, Jasanová, Jaselská, Jasmínová, Javorová, Javoříčská, Ječmínkova, Ječná, Jezdecká, Jihoslovanská, Jiráskovo nám., Josefa Hory, Josefa Lady, Josefa Suka, Joštovo nám., Jungmannova, K rybníku, K. H. Kepky, Karafiátová, Karla Svolinského, Karlov, Karoliny Světlé, Kaštanová, Kazín, Kelčická, Knihařská, Kojetínská, Kolářovy sady, Kollárova, Komenského, Konečná, Kopečného, Kosířská, Kostelecká, Kostelní, Košická, Kotěrova, Kotkova, Kováříkova, Koželuhova, Kpt. Nálepky, Kpt. O. Jaroše, Kralická, Kramářská, Krapkova, Krasická, Krásná, Krátká, Kravařova, Krokova, Krumlovského, Křížkovského, Kubelíkova, Květná, Kyjevská, Legionářská, Letecká,  Libušinka, Lidická, Lipová, Lísková, Lomená, Luční, Lutinovova, Lužická, Máchova, Majakovského, Mánesova, Marie Majerové, Marie Pujmanové, Martinákova, Mathonova, Melantrichova, Mikoláše Alše, Milíčova, Mlýnská, Močidýlka, Mojmírova, Moravská, Mozartova, Na blatech, Na Brachlavě, Na hrázi, Na okraji, Na příhoně,  Na splávku, Na spojce,  Na vyhlídce, Na výsluní, nám. E. Husserla, nám. J. V. Sládka, nám. Odboje, nám. Padlých hrdinů, nám. Práce, nám. Spojenců, nám. Svatopluka Čecha, nám. T. G. Masaryka, nám. U kalicha, Nerudova, Netušilova,

Neumannovo nám., Norská, Obránců míru, Okružní, Olomoucká L 1 až 101 S 2 až 116, Olšová, Olympijská, Ořechová, Oskara Nedbala, Otakara Ostrčila, Ovesná, Ovocná, Palackého, Palečkova, Partyzánská, Pernštýnské nám., Pešinova, Petra Jilemnického, Petrské nám., Plumlovská, Pod Kosířem, Pod vinohrádkem, Pod Záhořím, Poděbradovo nám., Podjezd, Podivínského, Pod svahem, Poláčkova, Polišenského, Polská, Pražská, Prešovská, Průchodní, Průchozí, Průmyslová, Předina, Přemyslovka, Příční, Přikrylovo nám., Puškinova, Raisova, Rejskova, Resslova, Riegrova, Rostislavova, Rovná, Rozhonova, Rudolfa Těsnohlídka, Rumunská, Ruská, Růžová, Říční, Sádky, Sadová, sídl. E. Beneše,  sídl. Svornosti, Skálovo nám., Sladkovského, Slezská, Slovácká, Slovenská, Slunečná, Smetanova, Sokolovská, Sokolská, Spitznerova, Sportovní, Stanislava Manharda, Stanislava Suchardy, Staškova, Strojnická, Stroupežnického, Střížova, Studentská, Stukova, Sušilova, Svatoplukova, Šafaříkova, Šárka, Šerhovní, Šeříková, Šípková, Školní, Šlikova, Švabinského, Švýcarská, Šumavská, Tetín, Tovačovského, Tovární, Trávnická, Trnková, Trpinky, Třebízského, Třešňová, Třískova, Tylova, Tylšarova, Tyršova, Tulipánová, U Boží muky, U Spalovny, U spořitelny, U Stadionu, U sv. Anny, Újezd, Úprkova, Určická, V loučkách, V polích, V zahradách, Václava Špály, Václava Talicha, Valašská, Vápenice, Vasila Škracha, Veleslavínská, Vencovského, Višňová, Vícovská, Vítězslava Nezvala, Vítězslava Nováka, Vladimíra Ambrose, Vodní, Vojáčkovo nám., Vojtěcha Outraty, Vrahovická, Vrbová, Vrchlického, Vrlova, Vřesová, Waitova, Werichova, Winklerova, Wichterlova, Wolfova, Wolkerova, Za drahou, Za humny, Za Místním nádražím, Za Olomouckou, Za velodromem, Zahradní, Západní, Zátiší, Zborov, Zikmunda Wintra, Zlechovská, Žeranovská, Žešov, Žitná, Žižkovo nám.

ředitelství Cyrilometodějského gymnázia, základní školy a mateřské školy v Prostějově, Komenského 17

pracoviště MŠ na sídlišti Svobody 53 (tel. 581 115 003 nebo 733 755 888)  (zřizovatel Arcibiskupství olomoucké)

ředitelství Střední školy, základní školy a mateřské školy Prostějov, Komenského 10

pracoviště Speciální mateřské školy Mozartova ul. 30, Prostějov (zřizovatel Olomoucký kraj)

- pro děti s vadami řeči, sluchu, zraku, tělesným, mentálním a kombinovaným postižením


Na jednotlivých pracovištích budou k dispozici konkrétní informace (k prohlídce přezůvky s sebou). Termín zápisu je stanoven po dohodě všech ředitelů a ředitelek ZŠ a MŠ ve městě Prostějově. Zápis proběhne v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění. Počet přijatých dětí podléhá stanovené kapacitě školy. K zápisu se dostaví s dětmi rodiče (jejich zákonní zástupci) a předloží občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte.

Zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů stanovuje s účinností od 1. 1. 2017 v § 34 odst. (1), věty druhé:

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání stanovuje § 34a odst. (5) školského zákona, a sice vzdělávání v přípravné třídě základní školy, ve třídě přípravného stupně základní školy speciální, vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky a individuální vzdělávání dítěte.

Dle § 34 a školského zákona je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

V případě nepřijetí je možno se odvolat ke Krajskému úřadu  Olomouckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Jeremenkova ul. 40a.


Ilustrační foto: MMPv


Vytvořeno 24.4.2017 13:32:06 | přečteno 1524x | Anna Kajlíková
load