Úvodní strana > Aktuality archiv > Zápis žáků do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2017/2018

Zápis žáků do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2017/2018

zápisy do 1 tříd (5)

Koná se v pátek 21. dubna 2017 od 12:00 – 18:00 hodin

Zápis žáků do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2017/2018 se v souladu s § 36 odst. 4) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění

koná v pátek 21. dubna 2017 od 12:00 – 18:00 hodin.

Spádové obvody základních škol jsou obecně závaznou vyhláškou č. 7/2009, kterou se stanoví spádové obvody základních škol v územním obvodu statutárního města Prostějova, ve znění pozdějších předpisů, stanoveny takto:

I. OBVOD

sídliště Svobody pro Základní školu a mateřskou školu Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 3578/79

- opět otevřena jedna 1. třída s nabídkou rodiči placených kurzů angličtiny a matematiky

II. OBVOD

5. května, Aloise Fišárka, A. Jánského, Akátová, Aloise Krále, Anenská, Anglická, Antonína Slavíčka, Arbesovo nám., Atletická, Balbínova, Barákova, Belgická, Beskydská, Bezručovo nám., Blahoslavova, Bohumíra Dvorského, Bohumíra Šmerala, Bohuslava Martinů, Borová, Boženy Němcové, Brandlova, Bratří Čapků, Brněnská, Brodecká, Březinova, Budovcova, Bulharská, Cyrila Boudy, Čechovická, Čechůvky, Česká, Českobratrská, Čs. armádního sboru, Čs. odboje, Daliborka, Dělnická, Demelova, Divišova, Dobrovského, Dolní, Domamyslická, Dr. Horáka,  Dr. Uhra, Drozdovice, Družební, Družstevní, Duhová, Dukelská brána, Dvořákova, Dykova, Edvarda Valenty, Elišky Krásnohorské, Emila Králíka, Erbenova, Esperantská, Fanderlíkova,  Filipcovo nám., Finská, Floriána Nováka, Floriánské nám., Foerstrova, Francouzská, Fügnerova, Gabriely Preisové, Gen. Dudy, Gen. Kraváka, Gen. Sachera, Hacarova, Hanačka, Habrová, Havlíčkova, Hlaváčkovo nám., Hliníky, Hloučelní, Holandská, Hradební, Hrázky, Husitská, Husovo nám., Hvězda, Hyacintová, Hybešova, Chodská, Italská, Ivana Olbrachta, Jabloňová, J. B. Pecky, J. V. Myslbeka, Jana Kuchaře, Jana Olivetského, Jana Rokycany, Jana Švermy, Jana Zrzavého, Janáčkova, Jana Köhlera, Jaroslava Kaštila, Jaroslava Křičky, Jaroslava Kučery, Jasanová, Jaselská, Jasmínová, Javorová, Javoříčská, Ječmínkova, Ječná, Jezdecká, Jihoslovanská, Jiráskovo nám., Josefa Hory, Josefa Lady, Josefa Suka, Joštovo nám., Jungmannova, K rybníku, K. H. Kepky, Karafiátová, Karla Svolinského, Karlov, Karoliny Světlé, Kaštanová, Kazín, Kelčická, Knihařská, Kojetínská, Kolářovy sady, Kollárova, Komenského, Konečná, Kopečného, Kosířská, Kostelecká, Kostelní, Košická, Kotěrova, Kotkova, Kováříkova, Koželuhova, Kpt. Nálepky, Kpt. O. Jaroše, Kralická, Kramářská, Krapkova, Krasická, Krásná, Krátká, Kravařova, Krokova, Krumlovského, Křížkovského, Kubelíkova, Květná, Kyjevská, Legionářská, Letecká,  Libušinka, Lidická, Lipová, Lísková, Lomená, Luční, Lutinovova, Lužická, Máchova, Majakovského, Mánesova, Marie Majerové, Marie Pujmanové, Martinákova, Mathonova, Melantrichova, Mikoláše Alše, Milíčova, Mlýnská, Močidýlka, Mojmírova, Moravská, Mozartova, Na blatech, Na Brachlavě, Na hrázi, Na okraji, Na příhoně,  Na splávku, Na spojce,  Na vyhlídce, Na výsluní, nám. E. Husserla, nám. J. V. Sládka, nám. Odboje, nám. Padlých hrdinů, nám. Práce, nám. Spojenců, nám. Svatopluka Čecha, nám. T. G. Masaryka, nám. U kalicha, Nerudova, Netušilova,

Neumannovo nám., Norská, Obránců míru, Okružní, Olomoucká L 1 až 101 S 2 až 116, Olšová, Olympijská, Ořechová, Oskara Nedbala, Otakara Ostrčila, Ovesná, Ovocná, Palackého, Palečkova, Partyzánská, Pernštýnské nám., Pešinova, Petra Jilemnického, Petrské nám., Plumlovská, Pod Kosířem, Pod vinohrádkem, Pod Záhořím, Poděbradovo nám., Podjezd, Podivínského, Pod svahem, Poláčkova, Polišenského, Polská, Pražská, Prešovská, Průchodní, Průchozí, Průmyslová, Předina, Přemyslovka, Příční, Přikrylovo nám., Puškinova, Raisova, Rejskova, Resslova, Riegrova, Rostislavova, Rovná, Rozhonova, Rudolfa Těsnohlídka, Rumunská, Ruská, Růžová, Říční, Sádky, Sadová, sídl. E. Beneše,  sídl. Svornosti, Skálovo nám., Sladkovského, Slezská, Slovácká, Slovenská, Slunečná, Smetanova, Sokolovská, Sokolská, Spitznerova, Sportovní, Stanislava Manharda, Stanislava Suchardy, Staškova, Strojnická, Stroupežnického, Střížova, Studentská, Stukova, Sušilova, Svatoplukova, Šafaříkova, Šárka, Šerhovní, Šeříková, Šípková, Školní, Šlikova, Švabinského, Švýcarská, Šumavská, Tetín,  Tovačovského, Tovární, Trávnická, Trnková, Trpinky, Třebízského, Třešňová, Třískova, Tylova, Tylšarova, Tyršova, Tulipánová, U Boží muky,U Spalovny, U spořitelny, U Stadionu, U sv. Anny, Újezd, Úprkova, Určická,  V loučkách, V polích, V zahradách, Václava Špály, Václava Talicha, Valašská, Vápenice, Vasila Škracha, Veleslavínská, Vencovského, Višňová, Vícovská, Vítězslava Nezvala, Vítězslava Nováka, Vladimíra Ambrose, Vodní, Vojáčkovo nám., Vojtěcha Outraty, Vrahovická, Vrbová, Vrchlického, Vrlova, Vřesová, Waitova, Werichova, Winklerova, Wichterlova, Wolfova, Wolkerova,  Za drahou, Za humny, Za Místním nádražím, Za Olomouckou, Za velodromem, Zahradní, Západní, Zátiší, Zborov, Zikmunda Wintra, Zlechovská, Žeranovská, Žešov, Žitná, Žižkovo nám.

pro Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Palackého tř. 14

Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Kollárova ul. 4

Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Melantrichova ul. 60

Základní školu Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1

Reálné gymnázium a základní školu města Prostějova, Studentská ul. 2

Základní školu Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

Základní školu Prostějov, ul. E. Valenty 52


Podrobnější pokyny o organizaci zápisu budou na jednotlivých základních školách zřizovaných statutárním městem Prostějovem.


Ve stejném termínu, nezávisle na stanovených obvodech se koná zápis do:

Střední školy, základní školy a mateřské školy Prostějov, Komenského 10, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj. Bližší podmínky přijetí sdělí ředitelství školy.


UPOZORNĚNÍ

- k zápisu se dostaví s dětmi rodiče (jejich zákonní zástupci) a předloží tyto doklady

1. Rodný list dítěte nebo výpis z matriky

2. Občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce)

- na ZŠ budou přednostně zapsány a zařazeny děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu ZŠ.

Podle § 36 odst. 3) povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pokud se nemohou rodiče s dětmi ve zdůvodněných případech dostavit ve stanovený den zápisu, mohou přijít individuálně po dohodě s ředitelem ZŠ v průběhu měsíce dubna, nejpozději však do 28. 4. 2017 do 12:00 hodin.

Termín zápisu je stanoven po dohodě všech ředitelů a ředitelek základních škol ve městě Prostějově.

V případě nepřijetí je možno se odvolat ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Jeremenkova ul. 40a.Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 18.4.2017 11:16:59 | přečteno 1447x | Anna Kajlíková
load