Úvodní strana > Aktuality archiv > Zastupitelé odsouhlasili Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2017

Zastupitelé odsouhlasili Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2017

TGM radnice

Výsledek je z hlediska rozpočtového hospodaření příznivý.

„Hospodářského výsledku se podařilo dosáhnout zejména díky vyššímu plnění příjmové stránky rozpočtu (104,81 %) a také díky úspoře na výdajové stránce rozpočtu města - uspořeno 8,20 % schváleného rozpočtu. Jde o výsledek z hlediska rozpočtového hospodaření statutárního města Prostějova za rok 2017 příznivý,“ uvedla, po jednání Zastupitelstva města Prostějova, primátorka Alena Rašková.

Z daňových příjmů se naplnily všechny sdílené daně. Nedaňové příjmy (nájemné, úroky, příjmy z poskytovaných služeb, sankční platby apod.) se naplnily na 105,61 % plánu.

Účetní výsledek hospodaření dosáhl hodnoty 142,30 mil. Kč před zdaněním, 128,55 mil. Kč po zdanění.

Hospodaření města za rok 2017 ověřila auditorská společnost AUDIT TEAM, s. r. o., Olomouc s výrokem, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv statutárního města Prostějova k 31. 12. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok 2017 v souladu s českými účetními předpisy.


Více na https://www.prostejov.eu/cs/samosprava/hospodareni-mesta/zaverecne-ucty-mesta/schvalene/zaverecny-ucet-mesta-prostejova-za-rok-2017.html


Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 21.6.2018 7:12:10 | přečteno 213x | Anna Kajlíková
load