Úvodní strana > Aktuality archiv > Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2018

Závěrečný účet statutárního města Prostějova za rok 2018

Prostějov letecký snímek

Rozpočtové hospodaření statutárního města Prostějova skončilo v roce 2018 záporným výsledkem hospodaření ve výši 18,1 mil. Kč.

„Oproti plánované rozpočtované ztrátě k 31. 12. 2018 ve výši 217,4 milionů korun jde o výsledek z hlediska rozpočtového hospodaření statutárního města Prostějova za rok 2018 velice příznivý. Skutečný výsledek hospodaření totiž vykázal oproti  plánovanému výsledku hospodaření hodnotu plus 199,3 mil. Kč a hospodaření statutárního města Prostějova za rok 2018 skončilo téměř vyrovnaným výsledkem,“  nastínil výsledek primátor města Prostějova František Jura.

Hospodářského výsledku se podařilo dosáhnout zejména díky úspoře na výdajové stránce rozpočtu města, kde bylo uspořeno 174,5 mil. Kč z celkového upraveného rozpočtu výdajů a současně mělo na výsledek hospodaření pozitivní vliv i vyšší plnění rozpočtu na straně příjmů (102,27 %), což činí ve finančním vyjádření částku 24,8 mil. Kč.

Účetní výsledek hospodaření dosáhl hodnoty 208,6 mil. Kč před zdaněním, 179,5 mil. Kč po zdanění.

Hospodaření města za rok 2018 ověřila auditorská společnost AUDIT TEAM, s. r. o., Olomouc s výrokem, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv statutárního města Prostějova k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku
jeho hospodaření za rok 2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Ukazatel dluhové služby: 0 %

Hospodaření statutárního města Prostějova k 31. 12. 2018


závěrečný účet

Ilustrační foto: MMPv


Vytvořeno 16.5.2019 8:04:18 | přečteno 400x | Anna Kajlíková
load