Úvodní strana > Aktuality archiv > Zdravé město a MA21 – zpráva projektu Zdravé město Prostějov 2018

Zdravé město a MA21 – zpráva projektu Zdravé město Prostějov 2018

logo-zdrave-mesto

Kvalita realizace Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 je monitorována prostřednictvím oficiální sady Kritérií MA21 a Prostějov naplnil v průběhu roku 2018 kritéria kategorie „C“.

Statutární město Prostějov je členem Národní sítě Zdravých měst již od roku 2000. Deklaraci projektu Zdravé město schválili zastupitelé 24. 9. 2001. Na ni navazuje Plán zdraví a kvality života, který je zaměřen na její naplnění.

„Kvalita realizace Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 je monitorována prostřednictvím oficiální sady Kritérií MA21 a statutární město Prostějov naplnilo v průběhu roku 2018 kritéria kategorie „C“. Všechny akce Zdravého města jsou vnímány veřejností velmi pozitivně. Zpráva podává přehled o aktivitách a akcích Zdravého města Prostějov, o jejich propagaci i finanční náročnosti.  Vzrostl také zájem o partnerství a spolupráci se Zdravým městem. V loňském roce například získalo Zdravé město dva nové partnery - Zdraví od malička a  MAUT – Mezinárodní asociaci uměleckých terapií,“ uvedl primátor města František Jura a doplnil, že projekt Zdravé město je financován z rozpočtu města. V roce 2018 se rozdělilo celkem 90 tisíc korun mezi 7 uchazečů z celkového počtu 12 zájemců.

„Tato forma finanční podpory je v našem Zdravém městě ověřená. Veřejností nejvíce oceňované a zdařilé jsou dotační projekty jako například jednodenní výlety pro seniory, kurzy pečení, brožurka, odborné přednášky pro nemocné – Sedmikráska = Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií, Setkání všech generací – RS Iris, Svátek seniorů, Taneční odpoledne, Setkání všech generací, Workshopy o mediální gramotnosti, Dobrodružství s počítačem, kreativní dílny, podpora Silvestrovského běhu – náplň volného času, podpora mladých rodin, soutěž Aktivní senior, protidrogová kampaň Řekni drogám NE a podobně,“ vyjmenovala politička Zdravého města a náměstkyně primátora Alena Rašková. Předpokladem pro splnění celé zmíněné kategorie je naplnění a zdokumentování všech obsažených Kritérií MA21. Jde o udržitelný rozvoj nebo také trvale udržitelný rozvoj, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby.

„Je to způsob života, který je zaměřen na hledání harmonie mezi člověkem a přírodou, mezi společností a jejím životním prostředím. Spočívá také na rovnováze mezi svobodami a právy každého jednotlivce a jeho odpovědností vůči jiným lidem i přírodě jako celku,“ doplnila Alena Rašková. Zdravé město Prostějov také každoročně provádí evropské šetření Spokojenosti obyvatel s místním společenstvím v Prostějově. V roce 2017 vyjádřilo spokojenost se životem v Prostějově 85 procent obyvatel města.

„Dochází k podpoře a upevňování spolupráce mezi městem a partnery tohoto projektu, a tak k udržitelnosti rozvoje našeho města. Získáváme nové partnery, kteří sami projevují zájem o spolupráci a chtějí přispívat k rozvoji našeho města. Jsme rádi, že aktivity a projekty Zdravého města a jeho partnerů jsou vnímány veřejností velmi pozitivně. Děkujeme všem občanům i organizacím, kteří svými aktivitami a činnostmi přispívají k udržitelnému rozvoji a podporují tím kvalitu života v našem městě,“ uzavřela Rašková.

(Bližší informace jsou k dispozici na internetových stránkách města (www.prostejov.eu a také u političky Zdravého města RNDr. Aleny Raškové nebo koordinátorky projektu PaedDr. Aleny Dvořákové).


Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 19.3.2019 9:01:59 | přečteno 440x | Anna Kajlíková
load