Úvodní strana > Aktuality archiv > Zeptali jste se: jak je zohledněna adaptace na klimatickou změnu

Zeptali jste se: jak je zohledněna adaptace na klimatickou změnu

stromy (3)

Problematikou důsledků týkajících se změny klimatu se město Prostějov dlouhodobě zabývá, říká náměstkyně Milada Sokolová a pokračuje:

„Odbor životního prostředí každoročně předkládá ke schválení Akční plán zlepšování kvality ovzduší a Akční plán zeleně do Rady města Prostějova.

Z dlouhodobého koncepčního hlediska vycházíme ze schválené strategie SMART Prostějov, na kterou navazujeme připravovaným novým strategickým plánem. Jedna z klíčových aktivit, na kterou bude kladen důraz, je oblast rozvoje modrozelené infrastruktury. Zadání nového strategického plánu včetně detailního zadání této klíčové aktivity bylo prezentováno a projednáno mimo jiné na Komisi životního prostředí a následně bylo touto komisí doporučeno Radě města Prostějova postupovat dále ve smyslu prezentované případové studie strategického plánu.

Kapitola modrozelená infrastruktura je velmi obsáhlá, pracuje s konkrétními položkami, jako je

• Prověření vhodných veřejných objektů pro efektivní nakládání s dešťovou vodou

• možnosti umístění prvků zelené architektury (jako jsou střechy, stěny) zejména na veřejných objektech, případně zvážit možnosti regulace při individuální výstavbě.

• Možnosti rozvoje vodních prvků dotovaných dešťovou vodu

• Možnost vzniku fondu na podporu třetích stran při realizaci prvků modrozelené infrastruktury.

• Zohlednění Mlýnského náhonu a jeho významného potenciálu při obnově veřejných prostranství města.

Město již nyní činí konkrétní kroky, připravujeme k realizaci projekt nakládání s dešťovou vodou – Sportcentrum DDM. Byly schváleny prostředky na přípravu projektové dokumentace pro řešení systému nakládání s dešťovými vodami ve Školní ulici, projekt ozelenění střechy i zelených stěn, byly schváleny prostředky na projekty nakládání s dešťovou vodou na Mateřské škole a Základní škole Husovo náměstí.

V současnosti se pracuje na projektu týkajícího se nové budovy pro ČSOP Iris, jelikož dům není v dobrém stavu, a i tam se pracuje se zelenou střechou – na části střechy bude extenzivní zelená střecha, chystáme stranu do dvora jako zelenou – budou vysazeny popínavé rostliny, pracuje se v projektu s nakládáním s dešťovou vodou. 

Zcela jistě napomáháme ke zlepšování kvality životního prostředí i podporou elektromobilů (nákup aut) a zřizováním dobíjecích stanic. V rámci regenerací sídlišť je opět kladen důraz na vyváženost zeleň - parkování, realizuje se projekt výstavby parku na Okružní (park – jih) což je opět příklad vhodného nakládání s dešťovými vodami."


Ilustrační foto: MMPv
Vytvořeno 11.6.2020 9:46:40 | přečteno 310x | Anna Kajlíková
load