Úvodní strana > Aktuality archiv > Zeptali jste se: jak se zachovat, pokud dojde ke srážce vozidla se zvěří

Zeptali jste se: jak se zachovat, pokud dojde ke srážce vozidla se zvěří

střet se zvěří1

Jak se zachovat a kam nehodu hlásit? Jak se posuzuje zavinění u těchto případů?

Jak se má řidič vozidla zachovat, pokud dojde ke srážce se zvěří?
Pokud dojde ke srážce se zvěří, jedná se o dopravní nehodu, při které došlo ke škodě na majetku třetí osoby (§ 47 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích) a řidič je v tomto případě povinen (§ 47 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích):

 a) neprodleně oznámit dopravní nehodu policii 
b) zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody, zejména přemístění vozidel – pokud musí postavení vozidla měnit z konkrétního důvodu (např. vyproštění osob, obnovení provozu), je povinen vyznačit situaci a stopy
c) setrvat na místě nehody až do příjezdu policie

Musí se takové nehody hlásit, když sice dojde k úmrtí zvířete, ale škoda na vozidle je minimální?
Dopravní nehody se zvěří se oznamovat musí,  jak vyplývá už z předchozí odpovědi. Přesto, že na vozidle může být minimální škoda, při uhynutí zvířete platí, že vznikla škoda na majetku třetí osoby, v tomto případě mysliveckého sdružení.

Dostávají řidiči pokutu při vyšetřování těchto nehod, nebo jak se posuzuje zavinění u těchto případů?
Ve většině případů dopravních nehod, kdy dojde ke srážce se zvěří, se jedná o řidičem nezaviněnou nehodu. Zvěř vběhne do jízdní dráhy neočekávaně – z lesního porostu, z křoví a podobně a řidič střetu nemůže zabránit. Řidiči v tomto případě pokutováni nejsou a věc se odloží dle ustanovení § 58 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Každý případ se posuzuje individuálně, záleží na okolnostech, zda zvěř do vozovky vběhla nebo zda tam třeba již stála a řidič nehodě mohl zabránit.

Nehody se zvěří jsou pro každého řidiče poměrně nečekané, dá se jim vůbec poradit, jak se tomuto střetu vyhnout?
Z výše uvedeného vyplývá, že ne vždy se střetu se zvěří dá vyhnout. Přesto jsou opatření, která mohou toto riziko zmenšit. Například respektovat dopravní značky „ Pozor zvěř!“ Pochopitelně takto nejsou označena všechna místa, kde může zvěř do silnice vběhnout. V lesních úsecích bychom měli automaticky snížit rychlost jízdy, být pozorní, předvídat. V případě, že uvidíme zvěř v blízkosti silnice, přepnout z dálkových světel na potkávací, aby zvěř nebyla oslněna a případně ji nechat přejít. Pokud nám přes cestu přeběhne zvěř, vždy počítejme s tím, že dosud nepřeběhla všechna zvířata a na komunikaci mohou vběhnout další jedinci. Chráníme tím jednak samotnou zvěř, ale také svoje vozidlo a hlavně svoje zdraví. Střety se zvěří totiž často končí značným poškozením přední části vozidla a také  možností zranění řidiče.
Pokud se střetu se zvířetem již nedá zabránit, je doporučováno intenzivně brzdit, abychom před srážkou co nejvíce snížili rychlost a vozidlo udržet v přímém směru jízdy. Při čelním nárazu sice dojde k poškození automobilu, ale jeho konstrukce v maximální možné míře zabrání zranění posádky vozidla.

Další informace je možno čerpat také na: http://www.ibesip.cz/cz/ridic/zasady-bezpecne-jizdy/stret-se-zveri


Zdroj a ilustrační foto: Policie ČR, mluvčí František Kořínek

Vytvořeno 18.10.2018 8:47:06 | přečteno 233x | Anna Kajlíková
load