Úvodní strana > Aktuality archiv > Zeptali jste se: Mistrovství světa juniorů v tenise

Zeptali jste se: Mistrovství světa juniorů v tenise

TGM radnice nová (3)

…a přebíhání závodníků i pořadatelů přes Kosteleckou ulici, přecházení přes železniční trať.


Na základě podnětu ze dne 14. 8. 2018 požádala primátorka města Alena Rašková Městskou policii Prostějov o prověření uváděných skutečností:

"Bylo zjištěno, že organizátoři Mistrovství světa juniorů do 14 let v tenise nepožádali Městskou policii Prostějov o žádnou součinnost v rámci pořádání této akce světového významu a městská policie plnila jiné úkoly k zajištění veřejného pořádku na katastru města. V průběhu akce městská policie nezjistila a ani nebylo oznámeno žádné narušení veřejného pořádku či dopravy v souvislosti s touto akcí. Na základě podnětu bylo provedeno šetření, kterým bylo zjištěno, že silniční správní úřad – odbor dopravy Magistrátu města Prostějova vydal na základě žádosti dne 31. 7. 2018 souhlasné stanovisko k přechodnému dopravnímu značení na ul. Kostelecká ke zjištění bezpečnosti účastníků mistrovství, a to snížení rychlosti na 40km/hod. Dále bylo zjištěno, že organizátoři zajišťovali přepravu účastníků vozidlem WW Transporter v ul. Sportovní. Pracovníci pověřeni organizátory u železniční tratě působili preventivně, aby nedocházelo k neoprávněnému přechodu kolejového svršku, což ale účastníky bylo porušováno. Bohužel osoby, které porušily zákon o drahách tím, že vstoupily na železniční svršek, se nepodařilo identifikovat a konkrétní skutkové jednání se nepodařilo zadokumentovat s ohledem na odstup času.

Věc byla předána na Správu železniční dopravní cesty Olomouc s dokumentací zejména k provedení bezpečnostního a technického opatření, aby v daném prostoru nebyly porušovány drážní předpisy," cituje stanovisko městské policie primátorka Alena Rašková.


Vytvořeno 5.9.2018 10:47:15 | přečteno 147x | Mgr. Jana Gáborová
load