Úvodní strana > Aktuality archiv > Zeptali jste se na: Revitalizace rybníka v Krasicích

Zeptali jste se na: Revitalizace rybníka v Krasicích

Kralický rybník

Dotazy se týkaly jak průběhu oprav, tak současného vzhledu rybníka.

Projektová dokumentace byla zpracována již v roce 2015 na základě zadání revitalizovat rybník, který vznikl na Mlýnském náhonu, jehož historie sahá do 15. století.

„Oprava návodních svahů spočívala v jejich dosypání zeminou se zhutněním do sklonu 1:3 a zpevněním pohozem z lomového kamene. Hráz, která částečně vymezuje vodní plochu, funkčně vyhovovala a nevyskytovaly se v ní zvýšené průsaky. Materiál z výkopu dna pro založení kamenného pohozu se následně využil k dosypání hráze v místě zrušeného bezpečnostního přelivu,“ uvedl k opravě náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že pro realizaci stavby proběhla tři opakovaná výběrová řízení z důvodu poměrně přísných požadavků poskytovatele dotace.

Dotazy se také vztahovaly na pomalý postup stavebních prací. Ten byl způsoben snahou o záchranu maximálního množství chráněných živočichů.

„Dle odborného posudku se v rybníce vyskytovalo čtrnáct indikačních druhů, z toho pak šest zvláště chráněných živočichů. Další komplikace bohužel způsobily klimatické podmínky, tedy nezvykle deštivý a teplý začátek roku,“ vysvětlil náměstek Rozehnal. Stavba byla dokončena na přelomu května a června 2018 a v závěru měsíce června bylo zahájeno napouštění.

Vzhled díla po dokončení se jeví poněkud hrubý a šedivý.

„Je třeba zdůraznit, že zde jde o přírodě blízké opatření a poté co v jeho okolí vzroste zeleň, bude příjemným přírodně rekreačním místem. Obdobným způsobem revitalizace hráze pohozem z lomového kamene je v České republice revitalizováno mnoho rybníků, z nichž mohu třeba zmínit rybník U Kamenného stolu – Praha – Vinoř, rybník Zadní kouty - Třeboň, Rybník Nový u Soběslavi, Velký počernický rybník - Praha, rybník v Rohožníku v Dubči – Lesy hl. m. Prahy, Rybník Martiňák – Praha,“ upřesnil náměstek Rozehnal. Lokalitu ještě čeká odstranění plevele.

Finanční náklady činily cca 3,2 mil. Kč. Stavba byla realizována za příspěvku Ministerstva zemědělství ve výši 2 mil. Kč.


Foto: MMPv

Vytvořeno 16.11.2018 9:36:06 | přečteno 432x | Anna Kajlíková
load