Úvodní strana > Aktuality archiv > Zeptali jste se: přemnožení holubů v Prostějově

Zeptali jste se: přemnožení holubů v Prostějově

holub1

Měsíčně je odchyceno cca 30 až 50 holubů.


Početnost populace a reprodukční schopnost městských holubů je především závislá na možnosti hnízdění v konkrétní lokalitě a na nabídce potravy. Jako velice vhodné působiště v sídlištní zástavbě se staly výtahové šachty panelových domů, neuklízené balkony, nezabezpečené půdní prostory atd. Na vlastníku nemovitosti je, aby zabezpečil své objekty takovým způsobem, aby zde nedocházelo k hnízdění holubů, či jejich koncentraci. Důležité je také eliminovat nešvar některých spoluobčanů, kteří holubi často přikrmují.

Město Prostějov zahájilo v roce 2006 odchyt zdivočelých holubů na budovách ve svém vlastnictví a tento odchyt pokračuje nepřetržitě. Přímo v půdních prostorách domu Kravařova 1 (rohový dům nám. T. G. Masaryka 17) je instalováno odchytové zařízení. Odchyt je zde nepřetržitě prováděn od roku 2006 v odchytovém holubníku, který je  umístěný ve vikýřovém okně v půdním prostoru.  Za oknem byla postavena voliéra, která je tvořena z lehkého materiálu (pletiva a latí) o rozměrech 3 x 2 x 3 m. V okně je instalováno sklopné zařízení. Podlaha voliéry je zabezpečena plachtou, a to z důvodu zamezení průsaku holubího trusu. Podobné odchytové zařízení je instalovánu v půdní prostoru zámku (Pernštýnské nám.). Odchyt je nejvíce účinný v období listopad – duben, tedy v období, ve kterém holubi nemají holubi dostatek přirozené potravy. Měsíčně je odchyceno cca 30 - 50 holubů.

Jediný legální způsob likvidace holubů je jejich odchyt a humánní utracení v souladu s příslušnou legislativou.

„Odbor životního prostředí prověřil další možnost snižování počtu zdivočelých holubů ve městě, a to metodou, která by vedla ke snížení plodnosti, popřípadě omezení snůšky vajec holubů. Tato problematika byla projednána se zástupci Ústřední komise na ochranu zvířat při Ministerstvu zemědělství v Praze a následně se zástupcem Národní referenční laboratoře pro dezinfekci a deratizaci Doc. RNDr. Pavlem Rödlem CSc. Bylo zjištěno, že přípravky k ovlivňování reprodukce na hormonální bázi nejsou pro regulování početnosti volně žijících zvířat povoleny. Jednou z dalších možností, jak regulovat počet zdivočelých holubů ve městě je jejich cílený odstřel. Na základě platné legislativy na úseku myslivosti je možné povolit lov zdivočelých holubů na základě žádosti vlastníka či nájemce nehonebních pozemků, či z podnětu orgánu státní správy myslivosti,“ uvedla vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova Martina Cetkovská s tím, že zdejší orgán státní správy myslivosti oslovil myslivecké hospodáře honiteb, které navazují na příměstské části Prostějova. Ti se stavějí k případné spolupráci při odstřelu holubů na území města velmi skepticky s obavami negativní reakce veřejnosti, problematiky pojištění proti případným škodám jak na majetku, tak na zdraví a v neposlední řadě postavení členské základny k takovému úkolu. Na základě výsledků porovnání jednotlivých metod tlumení holuba v jiných městech se jeví jeho odstřel, i když je finančně méně nákladný, jako méně efektivní bez žádoucích či očekávaných výsledků.

„Z výše uvedeného se domníváme, že použití střelné zbraně k tlumení holubů v městě Prostějov je dosti nebezpečné, rizikové a s ohledem na výsledky použití této metody v jiných městech ČR se přikláníme k názoru využívat nadále již používané a s úspěchem aplikované metody jejich odchytu. Jsme toho názoru, že za nejúčinnější způsob likvidace holubů lze považovat jejich odchyt a humánní utracení v souladu s příslušnou legislativou,“ uzavřela vedoucí odboru Martina Cetkovská.

V případě konkrétních dotazů je možné se přímo obrátit na pracovníka OŽP, který má odchyt holubů v kompetenci – Ing. Pavel Tesařík, tel. 582 329 404.

(Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova)


 holub


Ilustrační foto: MMPv


Vytvořeno 9.4.2018 13:06:41 | přečteno 406x | Anna Kajlíková
load