Úvodní strana > Aktuality archiv > Změna územního plánu má za sebou veřejné projednání

Změna územního plánu má za sebou veřejné projednání

letecký snímek od Libora Šebestíka

V úterý 11. ledna proběhlo veřejné projednání návrhu V. změny Územního plánu Prostějov (ÚP) včetně vyhodnocení vlivů této změny na udržitelný rozvoj území. Veřejné projednání mělo kvůli aktuální epidemické situaci formu videokonference, která měla dvě části.


První část byla informativní , kde byla veřejnosti promítnuta prezentace všech navrhovaných změn.  V druhé části byly zodpovězeny dotazy občanů  projektantem, pořizovatelem a určeným zastupitelem.

„Celkem jsme v průběhu videokonference zaznamenali zhruba osm desítek účastníků. Prezentace návrhu trvala přibližně 45 minut, diskuse pak více než dvě hodiny,“ říká náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Důležitým bodem projednávání byly připravované změny územního plánu týkající se prostoru mezi nemocnicí a lesoparkem  Hloučela. V tomto území je v V. změně  ÚP  navržena bytová výstavba a rozšíření lesoparku Hloučela umožňující další rozvoj města. Rozšíření zeleně bude  na náklady soukromého vlastníka. Současný majitel zároveň nabízí samosprávě bezplatně část svých pozemků, na kterých by měla  vzniknout příjezdová páteřní komunikace k další rozvojové lokalitě , ve které jsou i městské pozemky.

Občané mají stále možnost seznámit se s návrhem, a to až do 18. ledna letošního roku. Návrh je možné si prohlédnout na webových stránkách města https://www.prostejov.eu/up nebo přijít na Odbor územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova, kde je k dispozici kompletní dokumentace v papírové podobě. Po dobu zveřejnění mohou občané na navržené řešení reagovat písemnými připomínkami nebo námitkami.

„V návaznosti na výsledky projednání bude následovat další postup dle ustanovení stavebního zákona. Návrh vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách bude doručen dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu, aby uplatnily svá stanoviska. Následně bude návrh předložen ke schválení zastupitelstvu,“ dodává Rozehnal.

foto: ilustrační, letecký snímek

Vytvořeno 14.1.2022 8:16:25 | přečteno 351x | Mgr. Jana Gáborová
load