Úvodní strana > Změny pro vlastníky a provozovatele vozidel od 1.1.2015

Změny pro vlastníky a provozovatele vozidel od 1.1.2015

o_radnice-mensi.jpg

S novelou zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vstoupily v platnost některé zásadní změny v registraci vozidel.

Silniční vozidlo se považuje za zaniklé, pokud ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona (zánik vozidla znamená, že vozidlo ztrácí technickou způsobilost a nebude možné jej zapsat do registru silničních vozidel)

a) je dočasně vyřazené z registru silničních vozidel po dobu přesahující 18 měsíců a vlastník tohoto vozidla do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona neučiní oznámení podle § 12 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, (dříve ve statutu „depozit“)

nebo

b) není u tohoto vozidla zapsán v registru silničních vozidel jeho vlastník a do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona není podána žádost o zápis vlastníka silničního vozidla do registru, (dříve vozidlo ve statutu „ v převodu“).

Další informace jsou k dispozici na stránkách Magistrátu města Prostějova www.prostejov.eu a dále na webové aplikaci zřízené MD ČR www.dokonceteregistraci.cz

Vytvořeno 13.4.2015 12:00:00 | přečteno 372x | Mgr. Jana Gáborová
load