Zprávy z rady

radnice-mensi.jpg

Rada města Prostějova na své schůzi dne 28. 7. 2015 mimo jiné projednala:

 

Aktivní senioři


Zábavné soutěžní disciplíny, zajímavé ceny a občerstvení. To je stručný výčet programu celodenní akce, kterou město Prostějov připravilo pro své seniory.
„Soutěžní klání jsme umístili do krásného prostředí Kolářových sadů a hlavní cenou akce s názvem Aktivní senior bude vyhlídkový let motorovým letadlem. Ale s prázdnou neodejde nikdo, pro každého účastníka je připraven dárek,“ uvedla první náměstkyně Alena Rašková. Zábavná soutěž pro tříčlenná družstva se koná 15. září. Od 9.00 hodin začíná prezentace družstev, samotná soutěž pak v 10.00 hodin.
Akce vznikla v rámci preventivních aktivit Městské policie Prostějov a partnerů Zdravého města, ve spolupráci s Odborem sociálních věcí magistrátu a prostějovskou Městskou knihovnou. Na přípravě soutěžních disciplín město spolupracuje také s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, Střední zdravotnickou školou Prostějov a Regionálním sdružením ochránců přírody IRIS Prostějov. Na financování se bude podílet Kancelář primátora v rámci Zdravého města v částce do 12 tisíc korun, Odbor sociálních věcí v částce do 11 tisíce korun a Městská policie v částce do 12 tisíc korun.
„Tyto částky jsou orientační a budou se odvíjet podle počtu zúčastněných. V rámci projektu předpokládáme, že do Kolářových sadů přijde asi devadesátka soutěžících. Hlavním cílem je uspořádat pro seniory zajímavou akci, na které se mohou pobavit, najít nové přátele a strávit příjemný den,“ dodala Alena Rašková.

Poplatky za stánky Hanácké slavnosti


Poplatky za stánky na XXXIII. Prostějovských hanáckých slavnostech zůstávají ve stejné výši jako v roce minulém. Rozhodla o tom Rada města Prostějova na svém úterním jednání.
„Ve dnech 12. a 13. září pořádáme opět Hanácké slavnosti. Jejich součástí bude mimo jiné i umístění stánků a prodej občerstvení či jiného sortimentu zboží od vybraných prodejců a řemeslníků, a to na základě zvacích dopisů,“ uvedla náměstkyně Ivana Hemerková. Tak jako v loňském roce budou i letos pro prodejce pevně určená místa. Náměstí T. G. Masaryka bude rozděleno na čtyřmetrové úseky, ve kterých budou moci prodejci umístit svůj třímetrový stánek včetně uskladnění zboží. V případě větších stánků se bude prodejcům výjimečně povolovat ještě druhé třímetrové prodejní místo.
„V roce 2012 jsme vybrali účastnický poplatek za umístění stánků na náměstí T. G. Masaryka ve výši 94.500 korun, v roce 2013 to bylo 93.400 korun a v roce 2014 šlo o 74.100 korun. Důvodem nižší tržby byla neúčast některých prodejců pro špatné počasí a omezení dlouhých stánků z důvodu pevně určených míst pro prodejce,“ doplnila Hemerková.

Schválená výše účastnického poplatku na 1 den:
- za umístění stánku na jednom prodejním místě (délka stánku do 3 m) …………300 Kč
tzn. 248 Kč tržba, 52 Kč odvod DPH
- za umístění stánku na dvou prodejních místech (délka stánku do 6 m).............1 800 Kč
(v minulých letech prodejce platil v případě delšího stánku nad 3 m za každý další m 500 Kč, tzn., že za 6 m stánek prodejce zaplatil 1 800 Kč (300 Kč (do 3m ) + 500 Kč + 500 Kč + 500 Kč)
tzn. 1 487 Kč tržba, 313 Kč odvod DPH
- za umístění stánku pro řemeslníky ze Sdružení lidových řemeslníků a výrobců
(délka do 3 m)……………………………………………………………………150 Kč
tzn. 124 Kč tržba, 26 Kč odvod DPH

 

Mobilní kluziště


Rada města odsouhlasila pronájem mobilního kluziště, které bude v adventním čase na náměstí T. G. Masaryka. Ledová plocha bude na náměstí od 27. listopadu po dobu šesti týdnů. Lidé si zabruslí také ve večerních hodinách, k dispozici bude i půjčovna bruslí.
„Počítáme s plochou o velikosti 15 x 30 metrů. To je obvyklý rozměr, který je běžně dodáván i do jiných měst,“ uzavřel náměstek Jiří Pospíšil s tím, že o přesných časech, kdy bude kluziště otevřeno lidem není ještě rozhodnuto.
„Co se týká poplatků, tak uvažujeme o tom, že bruslení bude zdarma, půjčovné bruslí si ale nějakou částku určitě vyžádá,“ zmínila náměstkyně Ivana Hemerková. Podle jejího vyjádření bude v dopoledních hodinách kluziště přístupné školám, v odpoledním a večerním čase zase veřejnosti. Kluziště bude mít standardní rozměry.

 

Zlepšení dopravní situace u tzv. myší díry v Říční ulici


Přesně před rokem radní rozhodli o výkupu dvou pozemků v blízkosti tzv. myší díry pod estakádou Haná, která propojuje Vrahovickou a Olomouckou ulici. Na poslední schůzi Rada města schválil směnu pozemků v této lokalitě se soukromými vlastníky.
Vyřešení nepřehledné ostré zatáčky a rozšíření komunikace dnes tak již nic nebrání. „Průjezd vozidel je v tomto úseku z důvodu prudké zatáčky a úzké silnice velmi nebezpečný. Již v loňském roce jsme se i na základě požadavků motoristů a cyklistů rozhodli pro zásadní řešení. Pro vyřešení dopravní situace jsou definitivně zajištěny potřebné pozemky,“ vysvětlil náměstek Jiří Pospíšil.
Poslední jednání proběhla s majiteli, kteří upřednostňovali směnu před prodejem pozemků. Město jim nabídlo identicky stejnou výměru v této lokalitě. „Nyní už se může provést úprava zatáčky spojená s rozšířením stávající úzké komunikace. Chceme ji zařadit do plánu investic města na příští rok. Do budoucna se tady otvírá prostor pro vybudování cyklostezky, která by vedla pod estakádou Haná podél Hloučely a vyhnula se tak dnešnímu úzkému podjezdu v takzvané myší díře,“ doplnil náměstek Pospíšil.

 

Společenský dům snižuje ekonomickou ztrátu


V polovině roku uplynulo dvanáct měsíců od převzetí Společenského domu Domovní správou. Pokud jde o ekonomickou stránku provozu, podařilo se snížit provozní ztrátu o téměř 45 procent, tj. o 851 tisíc korun. Z toho náklady jsou nižší o 1,26 milionu korun.
„V prvních měsících jsme se zaměřili na kontrolu všech zařízení, jejich revizí a dokumentů nutných k provozování. Odstranili jsme několik nedostatků a lze říci, že k dnešnímu dni je provoz bezpečný a legitimní. Uzavřeli jsme nové smlouvy s dodavateli energií a zrušili neekonomické smlouvy,“ vysvětlil jednatel Domovní správy Vladimír Průša. Dalším úkolem bylo sjednocení obchodních podmínek tak, aby všechny srovnatelné činnosti měly stejné ceny.
„Po několika akcích jsme zrušili pořádání diskoték, kde se podával alkohol nezletilým, a které byly organizačně nezvládnuté. Sice jsme tímto opatřením přišli o tržby, ale stojíme si za tím, že takovéto akce by neměly být ve Společenském domě pořádány. Stejně tak jsme přistoupili k tomu, že nebudeme pronajímat prostory pro předváděcí akce takzvaných šmejdů,“ dodal Průša.
„Po ekonomické stránce se podařilo snížit provozní ztrátu. Nižší jsou ale i tržby a to o 411 tisíc korun. Snížení tržeb se týká hlavně dlouhodobých pronájmů nebytových prostor a zrušení diskoték,“ doplnil informace náměstek Jiří Pospíšil.
„Podařilo se nám také snížit mzdové náklady, a to především tím, že část personálu využíváme mimo sezónu v Aquaparku,“ uzavřel Průša. Podle jeho slov za poslední rok činnosti Společenského domu se zvýšil počet konaných akcí a snížily se náklady při částečném snížení tržeb. Celkově má Společenský dům za sebou 166 akcí (14 plesů, 7 tanečních, 26 koncertů, 41 schůzí a konferencí, 73 prodejních akcí, 3 akce pro školy a 2 diskotéky)

 

Mlýnský náhon přemostí tři můstky pro pěší


Suchou nohou přes náhon. Mnohdy nepříjemné přecházení náhonu v Kolářových sadech po zbytcích mostků vystřídá chůze po pohodlných lávkách. Rada města Prostějova schválila vypracovat projektovou dokumentaci potřebnou pro vybudování dřevěných mostků.
„Můstky budou bezbariérové a zpřístupní pěším okolí Mlýnského náhonu,“ uvedl náměstek Zdeněk Fišer s tím, že se zvýší atraktivita celého parku. Úpravy Mlýnského náhonu byly v Kolářových sadech prováděné v letech 2014 – 2015. Lidé tady dnes využívají novou loučku pro výběh psů, koryto bylo vyčištěno, upraveno a vydlážděno. V rozšířeném místě náhonu vzniklo místo pro vodní ptactvo a celá lokalita slouží pro k relaxaci. Celkové náklady činily 2,9 milionu korun. V rámci tohoto projektu už zbývá postavit zmíněné lávky. V rozpočtu města Prostějova na rok 2015 jsou na tuto akci vyčleněny finanční prostředky ve výši 600.000 Kč.

 

Přivaděč vody do průmyslové zóny, Prostějov


Průmyslová zóna se rozrůstá a tím i potřeba vody v této oblasti. Její množství doposud stačilo, ale po nástupu plného provozu nových budov bude kapacita přivaděče malá. Rada města na své poslední schůzi proto odsouhlasila zadání pořízení projektové dokumentace ve výši 590.000 Kč pro přivaděč vody do průmyslové zóny.
„Zóna se rozvíjí a volné pozemky jsou rozprodány. Problém je ve stávajícím vodovodním přivaděči, který už kapacitně nestačí firmám, které tam působí. Doposud byla zásoba vody dostačující, ale jakmile se nové firmy naplno rozjedou, vody by mohlo být málo. Proto chceme předejít problému a do průmyslové zóny jí poslat více,“ vysvětlil náměstek Zdeněk Fišera.
Rozvíjející se průmyslová zóna znamená více pracovních míst a to je jistě potěšující informace pro všechny. Dokumentace bude pořízena z rozpočtové rezervy rady města.

 

Lávka v biokoridoru Močidýlka bude v novém


Zbrusu nový mostek přes říčku Hloučelu bude sloužit všem, kteří využívají trasu vedoucí k hobbymarketu OBI a k dalším obchodům v nákupní zóně. Rada města na svém jednání odsouhlasila pořízení dokumentace pro propojení obou břehů Hloučely. Stará lávka zmizí.
„V současné době máme připravený projekt pro územní řízení, který také myslí na úpravu zeleně, novou cestní síť a propojení břehů říčky Hloučely novým můstkem na místě stávající lávky mezi ulicemi Říční a Hybešovou, za Olomouckou ulicí vedoucí k obchodům,“ uvedl náměstek Zdeněk Fišer s tím, že most je široký 2,5 m s obloukovou konstrukcí. Výměna mostku je nutná pro bezpečné propojení lokality s obchodní částí a především proto, aby byla zajištěna potřebná protipovodňová ochrana.
Město Prostějov se touto problematikou zabývá od roku 2012. Mezi navrhovaná opatření patří i výstavba protipovodňového valu a zdi v lokalitě Močidýlka, jako součást investičního projektu „Biocentrum a biokoridor Močidýlka v Prostějově.“ Od počátku, již od fáze studie, řeší pro město tento projekt, na základě výsledků výběrových řízení, společnost ZAHRADA Olomouc s.r.o., která zpracovává i dokumentaci ke stavebnímu povolení. Zpracování dokumentace pro provedení stavby bude stát 120.000 Kč.

 

Komunitní dům pro seniory


Rada města Prostějova vzala na vědomí odborné informace o lokalitách, které připadají v úvahu pro vybudování komunitního domu, resp. domů pro seniory.
Za velmi vhodné místo radní považují umístění stavby v ulici Okružní, kde město Prostějov vlastní zhruba 2,5 ha pozemků. Aktuální územní plán města však výstavbu tohoto typu objektu ve vytipovaném místě zatím neumožňuje, řešení by měla přinést až první změna územního plánu, s jejímž přijetím se počítá nejdříve v příštím roce.
„V této lokalitě plánujeme vybudovat park a již zmíněné komunitní domy. Obecně převládá názor, že umístění domu nebo domů právě do parku je velmi vhodné. Ovšem kvůli potřebě změny územního plánu není reálné, aby do termínu vypsání dotační výzvy v roce 2016 bylo zajištěno stavební povolení. Přitom je základní součástí žádosti o dotaci,“ vysvětlil radní Jaroslav Šlambor.
Vedení města hodlá výstavbu domů pro seniory řešit co nejrychleji a využít již nejbližší dotační výzvu. Radní proto projednali situování prvního domu do oblasti ulic Sušilova – Sádky nebo Holandská – J. V. Myslbeka. „Ostatní vytipované lokality, včetně ulic Okružní, budou předmětem dalšího posouzení nejen z hlediska stavebně technického, ale zejména vhodnosti z pohledu budoucích klientů-seniorů,“ podotkl ještě radní Jaroslav Šlambor a dodal, že výstavba domů bude s největší pravděpodobností probíhat postupně tak, aby byly v maximální míře využity dotační možnosti.
Podle podmínek ministerstva pro místní rozvoj musí mít komunitní dům pro seniory minimálně 10, maximálně však 25 bytových jednotek. Podlahová plocha nesmí překročit 45 m2. Plocha sdílených prostor musí být koncipována s ohledem na počet obyvatel domu, minimálně musí činit 40 m2. Dotace je poskytována ve výši 650 tisíc Kč na jednu bytovou jednotku.


Památník J. Krapky Náchod

Město Prostějov se bude podílet na revitalizaci pomníku Josefa Krapky – Náchodského v Náchodě. Dělnický básník, prozaik, dramatik a publicista byl totiž svým životem a působením s městem Prostějovem spjatý.

Rada města Prostějova schválila poskytnutí peněžního daru ve výši 15 000,- Kč městu Náchodu na revitalizaci památníku Josefa Krapky - Náchodského v Náchodě. 

"Na začátku června se na nás obrátil Mirek Brát, člen městské rady v Náchodě a koordinátor projektu revitalizace památníku J. Krapky Náchodského v Náchodě se žádostí o podporu projektu revitalizace stávajícího památníku. Cílem projektu je dotvoření památníku jako společenského místa a propagace tohoto náchodského rodáka. Josef Krapka - Náchodský je totiž svým životem a působením spjatý i s městem Prostějovem," vysvětlil radní Jaroslav Šlambor. Takto bude dotvořena symbolická osa měst Náchoda a Prostějova, která byla pro básníka, novináře, spisovatele a politika Josefa Krapku podstatná. "Finanční prostředky budou použity pro zlepšení některých aspektů celého projektu, zejména vytvoření živého plotu v lokalitě, rozšíření plánované informační tabule a na ni navazující webové prezentace,“ doplnil radní Šlambor.

 

Kdo byl Josef Krapka Náchodský:

 

Dělnický básník, prozaik a dramatik, publicista a organizátor dělnického tisku, ochotnického divadelnictví

1873-1876 studoval reálku v Praze, matčinou smrtí přišel o podporu,
1876-1881 se učil truhlářem ve Vídni,
1881-1883 studoval na průmyslové škole ve Vídni,
1884-1885 na cestách Evropou navštívil Německo, Francii, Anglii, Rusko, Rumunsko, Srbsko
1888 přesídlil do Prahy, funkcionář sociálně demokratické strany a redaktor jejích časopisů v různých městech,
1890 zahajoval na Střeleckém ostrově první prvomájovou demonstraci u nás,
1898 organizoval první dělnické představení v Národním divadle.

1897-1903 pracoval v Dělnických listech ve Vídni a založil tu krajanský dělnický divadelní spolek - ochotnickou jednotu Máj.

Od 1903 žil v Prostějově, redaktor soc. dem. čas. Hlas lidu, autor divadelních her, např.
1901 Exulant (v něm zpracoval osud J. B. Pecky).
1903 Marná oběť, Odsouzená,
1905 Slavnostní prolog.
Úsilí o realistické drama sledoval i ve svých statích a kritikách.
1905 vydal v Prostějově brožuru Trochu světla do pražské korupce. Na obranu Hany Kvapilové.
Spolu s Vojtou Vitáskem určoval poměrně náročný repertoárový profil a úroveň prvních let prostějovského dělnického divadelního souboru Lidové divadlo.

 

Fotografie k některým tiskovým zprávám: (č. 1 – plakát Aktivní senior, č. 2 – hodové stánky ilustrační foto, č. 3 – 5 – J. Krapka památník, č. 6 - kluziště, č. 7 – 8 – lávka Močidýlka, č. 9 – 12 základy mostku Kolářovy sady, č. 13 - 17 – „myší díra“, č. 18 – 19 přivaděč vody do průmyslové zóny, č. 20 – 24 rolba, č. 25 – 26 Průzkum spokojenosti Timur

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/2015/tiskovka-30.7.2015, cols=3, rows=3, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=true, sendCardLink=false, bottomText=false, galleryStyle=prettyPhoto, orderBy=title, orderDirection=asc)!
Vytvořeno 30.7.2015 12:00:00 | přečteno 502x | Anna Kajlíková
load